Dünya'nın 23027' lık eksen eğikliği dikkate alınarak belirlenmiştir. Dönenceler arasında kalan alan güneş ışınlarının yıl içinde iki kez dik açı ile geldiği Tropikal Kuşak'tır. Dönenceler ile Kutup Daireleri arasında kalan alanlar güneş ışınlarının yıl içinde gelme açısının en çok değiştiği bu nedenle 4 mevsimin belirgin olarak yaşandığı Orta Kuşak Kutup Daireleri ile Kutup Noktaları arasında kalan alanlar ise Kutup Kuşağıdır.

4) Dünya'nın eğikliğine bağlı olarak mevsimler oluşur.
Dünya'nın ekseni 23027' eğik olduğu için Güneş ışınlarının yıl içinde gelme açısı ve buna bağlı olarak ısıtma miktarı değişir.

21 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi Güney Yarım Küre'de tam tersine kış mevsimi başlar.

23 Eylül Kuzey Yarım Küre'de sonbahar Güney Yarım Küre'de ilkbahar mevsiminin başlangıcıdır.

21 Aralık'ta Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi başlar.

21 Mart'ta Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsimi başlar.

5) Dünya'nın eksen eğikliği nedeniyle bir noktaya Güneş ışınlarının gelme açısı ve atmosferde tutulma miktarı yıl içinde değişir.

Örnek : Güneş ışınları 21 Aralık'ta Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihte ışınlar Ankara'ya yıl içindeki en dar açı (260) ile ulaşır. Işınların gelme açısının daralmasının yanısıra atmosferde en uzun yolu geçerek yeryüzüne ulaşmaları nedeniyle atmosfer tarafından tutulma oranı da en fazladır.

21 Haziran'da ise ışınların Ankara'ya 730 ile ulaşmasına bağlı olarak atmosferde katettikleri yol ve atmosfer tarafından tutulma oranı en azdır.
6) Eksen eğikliği nedeniyle Güneş'in ufuk düzleminde öğle vakti ulaştığı tepe noktasının yeri yıl içinde değişir.

7) Dünya üzerinde aynı anda gece ve gündüz yaşayan alanları birbirinden ayıran sınıra aydınlanma çemberi denir. Dünya'nın eksen eğikliğine bağlı olarak aydınlanma çemberi Kutup noktaları ile Kutup Daireleri arasında yer değiştirir. Bu yer değiştirme soncunda gece ve gündüz süreleri değişir aralarındaki fark Ekvator'dan kutuplara doğru artar. Bu fark 21 Haziran ve 21 Aralık'ta en fazla olur.

8) Bir noktada Güneş'în doğuş ve batış saatleri yıl boyunca değişir. Güneş yaz aylarında erken doğup geç batarken kış aylarında geç doğup erken batar.
Örnek : 21 Haziran'da Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Aydınlanma çemberi Kutup Daireleri'ne teğet geçer. Bunun doğal sonucu olarak Kuzey Yarım Küre'de gündüzler gecelere göre uzundur.

Eksen Eğikliği Olmasaydı
Dünya'nın ekseni 23027' eğik olmasaydı eksen ile yörünge düzlemi (ekliptik) arasındaki açı 900 olurdu.

1) Yerleri eksen eğikliğine bağlı olarak belirlenen Dönenceler Kutup Daireleri ve Matematik İklim Kuşakları oluşmazdı.
2) Işınlar yıl boyunca Ekvator'a dik gelirdi.
3) Aydınlanma çemberi yıl boyunca Kutup Noktaları'ndan geçeceği için yeryüzünde gece ve gündüz süreleri sürekli 12 şer saat olurdu.
4) Dünya üzerindeki bir nokta Güneş ışınlarını yıl boyunca aynı açı ile alacağı için mevsimler oluşmazdı.

Eksen Eğikliği Daha Fazla Olsaydı
Dünya'nın ekseni 23027' dan daha fazla eğik olsaydı Dönenceler ve Kutup Daireleri'nin yerleri değişirdi.

Buna bağlı olarak;
1) Tropikal kuşak ve Kutup kuşağı genişler Orta kuşak daralırdı.
2) Orta kuşakta yazlar daha sıcak kışlar daha soğuk geçerdi.
3) Aydınlanma çemberinin yer değiştirme alanı genişleyeceği için gece ve gündüz süreleri arasındaki fark daha da artardı.

Eksen Eğikliği Daha Az Olsaydı
Dünya'nın ekseni 23027' dan daha aza eğik olsaydı dönencelerin ve kutup dairelerinin yerleri değişirdi. Buna bağlı olarak;

1. Tropikal kuşak ve Kutup Kuşağı daralır Orta Kuşak genişlerdi.
2. Orta Kuşak'ta yazlar daha serin kışlar daha ılık geçerdi.
3. Aydınlanma çemberinin yer değiştirme alanı daralacağı için gece ve gündüz süreleri arasındaki fark daha da azalırdı.

Coğrafi Konum
Yeryüzündeki herhangi bir alanın bulunduğu yere o alanın coğrafi konumu denir. Coğrafi konum matematik konum ve özel konum olarak iki şekilde ifade edilir.

Matematik Konum
Dünya üzerinde bir nokta veya alanın yerinin belirlenmesi için o noktanın Ekvator'a ve başlangıç meridyenine olan uzaklığının bilinmesi gerekir. Bunun için enlem ve boylam kavramlarından yararlanılır.

Örnek : Türkiye 360 - 420 Kuzey enlemleri 260 - 450 Doğu boylamları arasında yer alır.

Özel Konum
Dünya üzerindeki bir yerin çevresine denizlere yer şekillerine anayollara geçitlere ve komşularına göre konumudur.

Özel Konum;
İklim koşullarını
Doğal bitki örtüsünü
Tarımsal etkinlikleri
Nüfus ve yerleşme biçimini
Ekonomik etkinlikleri
Ulaşım olanaklarını
Siyasal ve kültürel yapıyı etkiler.



Alıntı