Çöl yağmurların çok az ve uzun aralıklarla düzensiz şekilde yağdığı bölgelere denir. Yağmurun yağması genelde bulutların yoğun olması ile ilgilidir.

Eğer dünya haritasına bakarsak çöllük bölgelerin daha çok ekvatora kuzey ve güneyden 20 derece uzaklık oluşturan bir kuşak İçinde olduklarını fark ederiz. Bu bölgeler bulutların oluşmasına yol açamayacak kadar dengeli bir yüksek basınca sahiptir.

Çöllerin oluşmasının diğer bir temel nedeni de denizlere uzak olduğu için bulutların buraya dek ulaşamamasıdır.

Aynı nedenle bulutlar .dağları aşamaz ve dağın bir yamacında çöl oluşur. Aslında bugün çöl olan bir bölge eskiden böyle olmayabilir veya ileride değişebilir. Eğer çöl zengin meyve ve sebze bahçeleri ile kaplanırsa bundan doğacak su buharı güneşin topraktaki nemi kurutmasını biraz engeller çöl nitelik değiştirebilir.


Alıntı