Arboretum esasen ağaçların ve diğer odunsu bitkilerin yetiştirilmesine adanmış botanik bahçesidir. Böyle bahçeler kısmen bilimsel araştırmalar için de kullanılmakla birlikte çeşitli canlı ağaç türlerinin bir derlemini (koleksiyon) oluştururlar.Hatta burada 2000 değişik bitki türü yetişiyormuş.

Pinetum ise kozalaklı ağaçların yetiştirilmesinde özelleşmiş arboretumdur.

Terim bilgisi :
Latince bir sözcük olup "ağaç" anlamına gelen ve yine Latince olan "arbor" sözcüğünden türeyen "arboretum" "ağaçların büyüdüğü yer" demektir.


Türkiye'de Arboretum:

Türkiye'de ilk arboretumun kurcusu Hayrettin Karaca'dır ve kendi adını taşıyan arboretumu Yalova'da kurmuştur.


Arboretum için Türkçe'de bulunan karşılık "ağaç parkı" olarak geçer.


Alıntı