Üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına ticaret denir. İç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır.

1. İç Ticaret

Ülke sınırları içinde bölge ve bölümler arasında yapılan ticarete iç ticaret denir.

Türkiye’de Dış Ticaret

Türkiye’de çok canlı bir ticaret vardır. Bunda etkili olan faktörler şunlardır:

• Sanayi kuruluşlarının dengesiz dağılımı

• Bölgeler arasında yetişen tarım ürünlerinin farklı olması

• Nüfusun dengesiz dağılımı

• Hayvansal maddelerin her yerde üretilememesi

Ülkemizde bazı il merkezleri ticaret şehirleri özelliği kazanmışlardır. Bunlar İstanbul Bursa İzmit İzmir Denizli Adana GaziAntep Diyarbakır Ankara Konya Kayseri Samsun Trabzon Erzurum ve Malatya gibi illerdir. Bu merkezlerde ticaretin gelişmesinde ulaşım yolları üzerinde bulunmalarının büyük etkisi olmuştur.

İhracat (Dış satım): Bir ülkenin başka ülkelere yaptığı satışlardır.

İthalat (Dış alım): Bir ülkenin başka ülkelerden aldığı mallara denir.

2. Dış Ticaret
Bir ülkenin başka ülkelerle yaptığı alışverişe dış ticaret denir. Dış ticaretin para karşılığına dış ticaret hacmi denir. Gelişmiş ülkelerde dış ticaret hacmi fazla gelişmemiş ülkelerde düşüktür. Yine gelişmiş ülkelerde ihracat genelde ithalattan daha fazladır. Bu ülkeler dışarıdan daha çok hammadde alıp dışarıya işlenmiş sanayi ürünleri satarlar. Az gelişmiş ülkeler ise dışardan daha çok işlenmiş sanayi ürünleri alıp dışarıya tarım ürünleri veya ham maddeler satarlar.


Türkiye’de Dış Ticaret

Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında çok az olan dış ticaret hacmi artan nüfus ve canlanan ekonomiye bağlı olarak artış göstermiştir.

1980'li yıllara kadar Türkiye’de

• Dış ticaret hacmi düşük ihracatta tarım ve maden ürünleri ithalatta ise daha çok işlenmiş sanayi ürünleri önemliydi.

• 1980'li yıllardan sonra dış ticaret hacmi arttı. İhracatta sanayi ürünlerinin payı % 90 lara çıktı. İthalatta ise fabrika kuracak aletlerin yatırım mallarının ve hammaddelerin oranı artmıştır.


Başlıca İhraç Ürünlerimiz

• Tarım ürünleri (Pamuk fındık tütün baklagiller kuru ve yaş meyveler)

• Dokuma ve tekstil ürünleri

• Hayvan ve hayvansal ürünler (Deri yumurta yün tiftik)

• Bitkisel yağlar

• Bazı dayanıklı tüketim malları (Televizyon buzdolabı vs.)

• İpekli dokuma ve giyim eşyaları

• Mobilya çimento cam ve seramik ürünleri

• Madenler (krom bakır cıva demir bor tuz)


Başlıca İthal Ürünlerimiz

Fabrika kurmaya yarayan aletler ham petrol ilaç ve kimyasal maddeler elektronik araçlar motorlu araçlar silah optik araçlar tropikal ürünler (muz kahve hurma pirinç)


Dış ticaretimizde önemli ülkeler

Almanya İtalya ABD İngiltere Fransa Hollanda Belçika Japonya İran Suudi Arabistan ve son yıllarda Rusya Federasyonu Gürcistan ve Orta Asya ülkeleri (Kazakistan Azerbaycan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan)

Ülkemizde son yıllarda uygulanmak istenen diğer bir ticaret şekli de serbest ticarettir. Serbest ticarette ülkeler ürettikleri çeşitli malları belli yerlerde kurulacak pazarlarda gümrük vergisi ödemeden pazarlamaktadır.

Ülkemizde serbest ticaret bölgesi olarak şu anda İstanbul Mersin İzmir İskenderun Antalya ve Trabzon illeri belirlenmiştir.


*

Alıntı