Ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş ülkelerde :

Nüfus artış hızı azdır.

Doğum oranı düşük olduğu için 0-14 yaş arası nüfus azdır.

Çocuk ölüm oranı azdır.

Sağlıklı ve bilinçli beslenme ile gelişkin sağlık hizmetlerine bağlı olarak ortalama yaşam süresi uzun yaşlı nüfus sayısı fazladır.

Üretici nüfus fazla tüketici nüfus azdır.

Okur yazar oranı yüksektir.

Nüfusun büyük bölümü kentlerde yaşar***

Ekonomik ve sosyal yönden gelişmemiş ülkelerde :

Nüfus artış hızı fazladır.

Doğum oranı yüksek olduğu için 0 – 14 yaş arası nüfus fazladır.

Çocuk ölüm oranı fazladır.

Sağlıksız ve bilinçsiz beslenme ile sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasına bağlı olarak ortalama yaşam süresi kısa yaşlı nüfus sayısı azdır.

Üretici nüfus az tüketici nüfus fazladır.

Okur yazar oranı düşüktür.

Nüfusun büyük bölümü kırsal kesimde yaşar.

*

Alıntı