KITA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER:
1. Norveç’te balıkçılık oldukça gelişmiştir


2. Hollanda iç su ulaşımında önemli yere sahiptir.
3. BelçikaHollanda ve Lüksemburg Benelüx ülkelerindendir.
4. Hollanda’da rüzgar enerjisinden yararlanılır.

5.Finlandiya ve Norveç gibi ülkelerde buzulların oluşturduğu
fiyord tipi kıyılara rastlanır.

6.İsveçNorveç ve Danimarka İskandinav ülkeleridir.

7.İngiltere’nin ve İskandinavya’nın batı kıyılarının kış
ın aynı enlemdeki Kanada’nın doğu kıyılarından ılık olmasının nedeni Gulfstream sıcak su akıntılarıdır.

8.İngiltere’de zengin taşkömürü ve demir yatakları vardır.

9.Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde intansif tarım gelişmiştir.

10.Avrupa’da yaşam seviyesi en yüksek ülke İsviçre’dir.


11.Avrupa’da Çöl iklimi görülmez.


12.İspanyaİtalyaFransa ve Yunanistan’ın Akdeniz’e kıyısı vardır.

13.Avrupa doğal nüfus artış hızının en az olduğu kıtadır.

14.İtalyaFransa ve İspanya dünya yaş üzüm üretiminde büyük Paya sahiptir.

15.Avrupa’da doğal gaz üretiminde Rusya 1. Hollanda 2.sırada

16.Fransa’da karasal iklimAkdeniz iklimi ve Okyanus iklimi görülür.

17.Hollanda çiçek üretimi ve hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahiptir.

18.Almanya patates üretiminde önemli paya sahiptir.

19.İskandinav ülkelerinde arazi elverişsiz olduğundan balıkçılık gelişmiştir.Ormanlardan yararlanılır.

20.Şehir nüfus oranının en fazla olduğu ülke İngiltere’dir.

Avrupa; doğuda Asya kıt'ası güneyde Akdeniz batıda Atlas okyanusu ve kuzeyde ise Kuzey Buz denizi ile çevrilidir.YERŞEKİLLERİ
Büyük bir kısmı ova ve platolarla kaplı olan Avrupa'nın ortalama yükseltisi oldukça azdır. Avrupa'nın en önemli yükseltisi kıt'anın güney kısmında uzanan Alp dağlarıdır.
Kıt'anın en yüksek yeri Fransa'daki Mont - Blanc (4810 metre) dağıdır.Kıt'anın kuzeyinde ise İskandinav yarımadasında Norveç ve İsveç'in sınırlarını oluşturan İskandinav dağları yer alır.

AVRUPA KITASI İLE İLGİLİ GENEL FİZİKİ ÖZELLİKLERi

1.Avrupa kıtasının ortalama yükseltisi azdır.


2.Avrupa’nın en yüksek yeri Mont Blanc(4810 m) Fransa’dadır.3.Avrupa kıtasındaki akarsuların bir çoğu denge profilini kazanmıştır. Çünkü ortalama yükseltisi azdır.4.Kıta üzerindeki birçok akarsudan taşımacılıkta ve ulaşımda faydalanılır.
5.Avrupa’nın ne önemli yükseltisi olan Alpler 3.jeolojik zamanda oluşmuştur.6.Finlandiya göl varlığı yönünden dünyanın en zengin ülkesidir.7.Hollanda topraklarının %20’si deniz seviyesinin altındadır.8.Turizm yönünden gelişmiş bir kıtadır.
9.Norveç’te hidroelektrik santrallerden elektrik enerjisi üretilir.

10.Almanya’nın Ren nehri Avrupa’nın en işlek su yoludur.

11.Finlandiya Dünya’da Kanada’dan sonra ormancılık alanında en fazla gelire sahip ülkedir.

AVRUPA'NIN AKARSU VE GÖLLERİ
Kıt'a akarsu ve göl bakımından oldukça zengindir. Avrupa'nın ortalama yükseltisi az olması sonucunda akarsular denge profilini kazanmıştır. Bu yüzden Avrupa akarsularının enerji potansiyeli ve aşındırma gücü azdır. Akarsular üzerinde taşımacılık ve ulaşım çok yaygındır.TUNA NEHRİ UYDUDAN GÖRÜNTÜSÜ

Avrupa akarsularını havzalarına göre gruplandıracak olursak başlıca dört ana guruba ayırabiliriz;
1. Atlas Okyanusuna dökülenler (Ren Loire Sen Elbe gibi)
2. Akdeniz ve Karadeniz'e dökülenler (Po Tuna Dinyepr Dinyestr Don gibi)
3.Kuzey Buz Denizi'ne dökülenler (Dvina Peçora gibi)
4. Hazar Denizi'ne dökülenler (Volga Kura Aras Ural gibi.)
5. Baltık Denizine dökülenler (Oder ve Vistül)

AVRUPA'NIN GÖLLERİ
Avrupa'da göller akarsularda olduğu gibi diğer kıtalara göre çeşitlilik göstermektedir. Yüzölçümü itibariyle büyük göller yoktur ama sayıca oldukça fazladır. Göller; balıkçılık ve turizm açısından büyük öneme sahiptirler.

İskandinavya yarımadasında İsveç Norveç ile doğuda Finlandiya'da buzulların aşındırması ile oluşmuş çok sayıda büyüklü küçüklü göller görülür. Özellikle Finlandiya platosunda sayısız denecek kadar çok göl bulunur. Bu göllerin en büyüğü Ladoga ve Onega ile Macaristan'da Balaton'dur. Göller Alp sıradağlarının yüksek kısımlarında da yer alır. İsviçre'deki Leman Zürih Konstanz Cenevre gölleri de önemli göller arasındadır.Kıt'anın kutba yakın yüksek enlemlerinde yer alan Finlandiya Norveç ve İsveç gibi ülkelerde buzulların oluşturduğu şekillere rastlanır. Bu ülkelerde buzul vadileri fiyortlar göl çanakları morenler ve sirk gölleri yer alır.

Dünya'nın en fazla göl bulunan ülkesi Finlandiya'dır.


AVRUPA KITASININ İKLİM ÖZELLİKLERİ

Avrupa kıtasında birçok farklı iklim görülür. Kıtanın kuzeybatısında yer alan kısmında batı rüzgarları ve Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisiyle ılıman okyanus iklimi görülür. Bu iklim özellikle İngiltere Hollanda Danimarka Belçika ve Almanyayı etkilemektedir. Kıtanın kuzeyinde İskandinav yarımadasının büyük bir kısmında sert ve soğuk iklimler hakimdir.
Orta ve Doğu Avrupada ise karasal iklim koşulları hüküm sürer. Bu iklim özellikle Macaristan Avusturya İsveç ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkeleri etkiler. Avrupanın güney kesimi ise Akdeniz kıyısında bulunduğu için Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.

AVRUPA'NIN BİTKİ ÖRTÜSÜ
Kıtanın güneyinde maki bitki örtüsü kuzeybatısında daima yeşil kalan ormanlar kuzeyde iğne yapraklı tayga ormanları Orta ve Doğu Avrupada ise bozkırlar yer alır.
maki tayga bozkır
kıtanın güneyi kuzeybatısı iç ve doğu kesimleri
AVRUPA'DA TARIM VE HAYVANCILIK
Avrupa kıtasında tarım ve hayvancılık çok gelişmiştir. Çünkü gelişmiş bütün teknolojik olanaklar kullanılarak tarım ve hayvancılık yapılır. Özellikle Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde intansif tarım yapılır. Bu sayede toprakları küçük olan bu ülkeler çok miktarda tarım ürünü yetiştirmektedir. Yine Hollanda çiçek yetiştiriciliği ve hayvancılıkta öne çıkmıştır.
Hollanda Lale bahçeleri Hollanda inekleri
Kıtada en çok yetiştirilen tarım ürünleri tahıllar şeker pancarı patates üzüm sebze ve meyvelerdir.
İskandinav yarımadasındaki ülkelerde arazi elverişsiz olduğu için tarım ve hayvancılık gelişmemiştir. Bu ülkelerde balıkçılık ve ormanlar çok gelişmiştir. Fransa üzüm Almanya patates üretiminde Dünyada en önde gelen ülkelerdir.

AVRUPA'NIN NÜFUS ÖZELLİKLERİ
Kıtada nüfusun en fazla toplandığı yer kuzeybatı kısmıdır. Nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke Hollandadır. Avrupanın en seyrek nüfuslu yerleri İskandinav yarımadasının orta ve kuzey kısmı Alp dağlarının yüksek kesimleri ve Grönlandadır.
Kıtada şehir nüfusu oranı oldukça fazladır. Şehir nüfusu oranının en fazla olduğu ülke İngilteredir. Avrupa kıtalar arasında nüfus yoğunluğu en fazla olan kıtadır. Kıtada tarımda çalışanların oranı çok azdır. İnsanlar genelde şehirlerde yaşar ve büyük kısmı hizmetler sektörü ile sanayi faaliyetlerinde çalışır.

AVRUPA'NIN YER ALTI KAYNAKLARI
Avrupa yer altı zenginlikleri açısından çok önemli bir kıta değildir. Kıtanın kuzeybatısında bulunan taş kömürü ve demir yatakları özellikle İngilterenin endüstride ilerlemesini sağlamıştır.

AVRUPA KITASININ EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
Kıtada bazı sanayi kolları çok ileridir. Otomobil (Almanya Fransa İtalya Birleşik Krallık) sanayiinde ileri olup dünya üretiminin üçte birini gerçekleştirir.


Diğer gelişmiş sanayi kolları; gemi uçak silah elektrikli makine özellikle bilgi işlem makineleri ölçü ve tartı aletleridir. Bu sanayi alanında ABD ve Japonya İle rekabet halindedir. Kimya petrokimya tekstil seramik ve cam ürünleri üretimi de fazladır.
Avrupa ekonomi ve sanayinin en çok geliştiği kıta-dır. Kıta birçok ekonomik faaliyetin merkezi durumundadır. Dünya ticaretinin en çok geliştiği kıtadır. Avrupada ekonomi sanayi ve ticaret çok geliştiği için yaşam standardının en yüksek olduğu kıta olmuştur. Özellikle Kuzeybatı Avrupa ülkeleri İskandinav ülkeleri ve İsviçre en çok gelişmiş ülkelerdir.


İsviçre kıtada yaşam standardının en yüksek olduğu ülkedir.Balkan ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkeleri yeni yeni gelişmeye başlayan ülkelerdir.
AVRUPA KITASININ TURİZM ÖZELLİKLERİKıtada turizm çok gelişmiştir. Gezilebilecek birçok tarihi güzellik vardır. Turizmin en fazla geliştiği ülkeler; Fransa Hollanda İspanya İtalya ve Yunanistan dır. İsviçre İsveç ve Norveçte kış turizmi İspanya İtalya ve Yunanistanda ise yaz turizmi gelişmiştir.Alıntı