Taşkömürü ilk defa Zonguldak'ta çıkarılmıştır.

Türkiye'de petrol arama çalışmaları ilk defa İskenderun'da yapılmıştır.

Ülkemizde ilk dokuma fabrikası Nazilli?de açılmıştır.

Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak'ta açılmıştır.

Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük?te açılmıştır.

Dünyanın ilk haritası ünlü Türk denizci Piri Reis tarafından çizilmiştir.

Dünya'da ilk baraj Sebe Devleti tarafından yaptırılmıştır.(Yemen)

Lüle taşının çıkarıldığı tek ilimiz Eskişehir'dir.

Dürbünü ilk yapan Gaile'dir.

İlk petrol üreten kuyu ABD'nin Pennsylyania eyaletinde 1859 yılkında Edwin Drake tarafından kurulmuştur.