• Yerin derinliklerine inildikçe sıcaklığın yaklaşık 33 m de 1C artması volkanlardan çıkan lavlar yerin derinliklerinde sıcak su kaynaklarının oluşu yerkürenin iç ısıssını yitirmediğini gösterir.
• Yerkabuğunu oluşturan katmanların sınırlarının belirlenmesinde yoğunluk farkı esas alınır.
• Volkanik olaylar yerkabuğunun ince olduğu okyanus diplerinde daha fazla görülür.
• Ülkemiz Afrika ve Avrasya levhaları arasında sıkışarak yükselmiştir.
• Kıtalar birleşik haldeyken Pangea adını alıyordu.
• Türkiye'nin bulunduğu alan geçmiş dönemlerde TetiS deniziydi.
• Bor Dünya'da en çok Türkiye'de bulunan önemli bir kimyasal tortul taştır.
• Yerkürenin yapısında en çok bulunan element u demirdir.
• İç kuvvetlerin kaynağı magmadır.
• İç kuvvetler; orojenez epirojenez volkanizma ve depremlerden oluşur.
• Orojenik hareketler sonucunda; horst graben antiklinal ve senklinaller oluşur.
• Yerkabuğu hareketlerine tektonik hareketler denir.
• Orojenik hareketler Türkiye'nin bu günkü görünümünü kazanmasında en etkili iç kuvvetler olmuştur.
• Kırıklı ve kıvrımlı dağların oluşumunda kıta hareketlerinin etkisi büyük olmuştur.
• Türkiye'de yüksek düzlüklerin fazla alan kapla1 ması; 3. zaman sonlarında düzleşmiş arazilerin epirojenik hareketlerle tekrar yükselmesi etkili olmuştur.
• İnsanların kendileri için yarattığı tehlikeleri bilebij le graben alanları ve aktif volkanik alanların çev1 relerine yerleşmelerinde verimli tarım alanlarının bulunması etkili olmuştur.
• Dünyada en genç oluşumlu kıvrım sistemi AlpHİmalaya kıvrım sistemidir.
• 1. jeolojik zamanda oluşmuş Amerika'daki Appalaş dağları ve Asya'daki Ural dağları deprem ris| kinin az olduğu ve taşkömürü yataklarının çokol| duğu alanlardır.
• Depremin merkezi yüzeyden ne kadar uzaksaB depremin etki alanı da o kadar geniş olur.
• Çöküntü depremlerine en fazla karstik arazilerirl yaygın olduğu alanlarda rastlanır.
• Yeryüzünde yerkabuğunun hareket halinde ol t duğu genç oluşumlu alanlarda; deprem volkanizma genç kırık ve kıvrım dağları sıcak su kaynakları fazla olur.
• Gayzerler volkanik arazilerdeki sıcak gaz basıncıyla fışkıran sulardır.
• Dünya üzerinde en fazla depremlere Pasifik ateş ı çemberinde rastlanır. Bu alan Büyük okyanus çevreleridir.
• Deniz altında deprem volkanik patlama meteoı I düşmesiyle oluşan dalgalara tusunami denir.
• Dünyanın en yüksek yeri Himalaya dağlan I üzerindeki Everest tepesidir. (8848m)
• Türkiyede en yüksek yer Büyük Ağrı volkanik dağıdır. (5137m)

Kaynak: Cumhur ABAY