• Dünya üzerinde ilk yerleşmelere taş devrinde mağaralarda rastlanır.
• İlk çağ uygarlıklarına en fazla Mezopotamya'da rastlanır.
• İlk sulu tarım sistemini Hititler başlatmıştır.
• Dünyanın yedi harikası İlk Çağ uygarlıkları içerisindeki yapılardan oluşmaktadır.
• Türkler Anadolu'ya Malazgirt savaşının kazanılmasıyla gelmişlerdir.
• Dünyanın en kalabalık şehri günümüzde Tokyo (Japonya) dur.
• Ülkemizde nüfusun en fazla olduğu il İstanbul'dur.
• Yeryüzünde yerleşim alanını sınırlandıran en büyük etmen sulardır.
• İnsanlar yerleşim alanı olarak daha çok iklim şartlarının elverişli olduğu orta kuşağı seçmişlerdir.
• Yerleşik hayatın hiç olmadığı kıta Antarktika'dır.
• Yükseltinin yerleşme için olumlu etki yaptığı kuşak tropikal kuşaktır.
• İlk yerleşmeler kırsal kesimlerde kurulmuştur.
• Doğal yapı malzemesi olarak konut yapımında; kurak alanlarda kerpiç yağışlı ormanlık alanlarda ahşap kayaçların çok olduğu alanlarda taş kutuplarda ise buz kullanılır. Bu iklim ve doğal çevrenin insan hayatına etkisine örnektir.
• Yerleşmelerin toplu yada dağınık olmasında yerşekilleri ve su durumu etkilidir.
• Ülkemizde en fazla gelişen kent İstanbul'dur.
• Geçmiş dönemlerde kurulmuş kent ve kent kalıntılarına sit alanı denir. Ülkemiz sit alanı açısından oldukça zengin bir ülkedir.
• Sümerler "site" adı verilen şehir devletlerini km muşlardır. Dünyada bilinen ilk site Sümerlerin ki duğu "Ur Sitesf'dir.
• Dünayada ilk sulu tarım Hititler başlatmıştır.
• Osmanlı dönemine ait dünyada ilk kalorifer sisteminin kurulduğu yer Ağrı Doğubeyazıt'ta yer alan is hak Paşa Sarayıdır.
• İyonlar Ege Denizi havzasında yerleşmişlerdir
• Dünyanın 7 harikası Sidonlu Antipatros tarafından belirlenmiştir.
• 7. harikadan tek ayakta kalan Keops Piramididir.
• Ortaçağ uygarlıkları içerisinde Roma Dönemi en parlak dönem olmuştur.
• Osmanlı Döneminde tutulan tahrir defterlerinde her tür kayıt bulunmaktadır.
• Yeryüzünde yerleşilebilen alanlara ökümen denir.
• Yerleşme sınır Kuzey YarımKürede 85° Güney Yarımkürede ise 60° enlemlerinde son bulur. Güney Yarımkürede sınırın az olmasında denizlerin başlaması hiçbir karanın olmaması etkilidir.
• Yerleşim alanlarının seçiminde iklim ve yerşekilleri temel etmen olmuştur.
• Orta kuşakta deniz kenarları ve akarsu boylan yerleşmelerin en yoğun olduğu alanlardır.
• Dünyanın en yüksek binası Tayvan'da Taipei'dedir. 508 metre yüksekliğinde olan ve dünyanın en hızlı asansörüne sahip 101 katlı olan gökdelende 12.000 kişilik kapasiteye sahip bürolar bulunmaktadır. (2004)

Kaynak: Cumhur ABAY