• Geniş alanlarda görülen iklim türüne makroklima dar alanlarda görülen iklim türüne ise mikroklima denir.
• İklimi en güzel yansıtan şey bitki örtüşüdür. Bitki örtüleri aynı olan yerlerin iklimleri de aynıdır.
• Bitki örtüsü ekvatordan kutuplara gidildikçe yayvan yapraklı karma yapraklı ve iğne yapraklı ormanlar şeklinde kuşaklar oluşturur.
• Bitki örtüsü bir dağ yamacından yükseldikçe de değişikliğe uğrar. Bunda sıcaklık azalması temel etkendir.
• Yükseltileri aynı olan ve aynı paralellerde yer alan iki merkezin bitki örtülerinin farklı olmasında nem liliğin rolü büyüktür.
• Soğuk nemli alanların bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlardır.
• Maki Akdeniz ikliminin bitki örtüşüdür. Akdeniz'de 800m ye kadar görülen makiler daha yukarılarda yağışın artmasına bağlı olarak yerini ormanlara bırakırlar.
• Bitki örtüsünün yeryüzünde aralıksız kuşaklar oluşturması için karaların aynı yükseklikte ve engebesiz olması gerekirdi.
• Maki; sakız mersin zeytin keçiboynuzu defne gibi bitkilerden oluşur.
• Ekvatoral iklim sıcak ve nemli olduğundan bitkiler; yayvan yapraklı sürekli gelişen saçak köklü ve uzun boylu ormanlardır.
• Ekvatoral iklimde sıcaklık ve nem fazla olduğun dan yükselti yerleşme için olumlu etki yapar.
• Günlük yıllık sıcaklık farkının en az olduğu iklim ekvatoral iklimdir.
• Dünyada yağış rejimi en düzenli olan iklim Ekvatoral iklimdir.
• Ekvatoral iklimde sıcaklık yıl içinde 20°C nin altı' na düşmez.
• Ekvatoral iklimin bol yağış almasında; Alize rüzgar larının karşılaşarak sıcaklığında etkisiyle yükselmesi etkili olmuştur.
• Ekvatoral iklimde; muz ananas hindistan cevizi kauçuk türü ürünler yetişir.
• Savan iklimi yazları yağışlı kışları kuraktır.
• Savan ikliminde akarsu boylarında ve deniz kenarlarında galeri ormanlarına rastlanır.
• Savan ikliminde yükselim yağışları görülür.
• Muson iklimi yaz mevsiminde denizden gelen hava kütlelerinin etkisiyle bol yağış alır. Yağışlar yamaç yağışları şeklindedir.
• Muson ve savan ikliminde aylık sıcaklık ortalaması 20°C nin altına düşmez.
• Çöl ikliminde yağış miktarı 100mm nin altındadır. Bazı yıllar hiç yağış olmayabilir.
• Günlük sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim çöl iklimidir.
• Çöl iklimi tropikal kuşakta alçalıcı hava hareketlerinin etkili olduğu alanlarda orta kuşakta ise denizel etkilerin azaldığı karaların iç kesimlerinde gö rülür.
• Step iklimi tropikal kuşakta ve orta kuşakta görülür.
• İnsan tahribiyle oluşmuş step görünüşlü alanlara antropojen step denir.
• Akdeniz iklimi kışı yağışlı yazı kuraktır. Yağışlar daha çok cephe yağışları şeklindedir.
• Orta kuşakta yağışların ilkbahar ve yaz mevsimin de çoğalması iklimin karasal olduğuna kanıttır.
• Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim tipi karasal iklimdir.
• Ilıman iklimlerde kıyı kesimler ve verimli tarım alanları insan yaşamına en uygun alanlardır.
• Yazların serin kışların ılık geçtiği ve her mevsim yağı alan iklim tipi ılıman okyanusal iklimdir.
• Okyanusal iklimin oluşmasında sıcak su akıntıları da etkili olmuştur.
• Akdeniz'e kıyısı olmasına rağmen kuzey Afrika'nın bazı kıyılarında çöl ikliminin görülmesinde kıyılar da yerşekillerinin sade olmasıyla güneyden gelen sıcak hava akınlarına açık olmasıdır.
• Dünyanın en geniş ormanlık alanı sert karasal iklim bölgesinde olan tayga ormanlarıdır.
• Kutup ikliminde bitki örtüsü yoktur.
• Tunda ikliminin bitki örtüsü yosun ve likenlerden oluşan tundralardır.
• Tundra ikliminde iklim şartları tarıma elverişli değildir.

Alıntı