• Türkiye ortalama yükseltisi 1132 metre olan yüksek dağlık bir ülkedir.
• Türkiye'de en geniş alanlı yerşekli dağlardır.
• Türkiye III. jeolojik zaman sonlarında peneplen halindeyken IV. zaman başlarında epirojenik hareketlerle yükselmeye uğradığından yüksek ova ve platolara çok rastlanır.
• En yüksek bölge Doğu Anadolu Bölgesi en alçak bölge ise Marmara Bölgesidir.
• En yüksek dağ Büyük Ağrı dağı'dır. (5137m)
• Kırıklı yapıların olduğu alanlarda görülen horst ve grabenler en fazla Ege Bölgesindedir.
• Türkiye kıyılarında delta ovalarının bulunması kıyıda gelgit olayının etkili olmadığının kanıtıdır.
• Türkiye'nin en büyük en verimli delta ovası Çukurova'dır.
• Kıyıda akıntı olduğundan fazla gelişemeyen delta ovası Sakarya Deltasıdır.
• Türkiye'de en çok platoluk alan İç Anadolu Bölgesin'dedir.
• Suların kolayca dibe sızmasından verimli tarım alanlarının az olduğu plato Taşeli Platosudur.
• En çok karstik arazi Akdeniz Bölgesinde sonra İç Anadolu Bölgesindedir.
• En fazla heyelan Karadeniz Bölgesinde ve ilkbahar mevsimindedir.
• Türkiye'deki akarsuların saniyede akıttıkları su mik tan az olmasına rağmen enerji potansiyelleri yüksektir. Akıttıkları suyun az olmasında yağış azlığı etkiliyken enerji potansiyellerinin yüksek olmasında eğim fazlalığı etkili olmuştur.
• Türkiye'deki akarsulardan en çok içme kullanma suyu ve enerji üretiminde faydalanılır.
• Türkiye'de rüzgar aşındırması en çok İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir.
• Türkiye'de buzul aşındırma ve biriktirme şekillerine yüksek dağlık alanlarda rastlanır.
• Sinop İnceburun ve Kapıdağ Yarımadası dalgaların bir adayı kıyıya bağlama şekli olan tombolo'ya örnektir.
• İstanbul Boğazı Çanakkale Boğazı Haliç ve Güney Ege kıyıları ha kıyı tipine örnektir.
• Gerçek kıyı uzunluğu en fazla Ege'de kuşuçuşu kıyı uzunluğu ise en fazla Karadeniz Bölgesindedir.
• Türkiye'nin en uzun akarsuyu Kızılırmaktır. (1335km)
• Türkiye akarsularından en az enerji elde edilebile cek bölge yükseltinin en az olduğu Marmara Bölgesidir.
• Kuş ucumu kıyı uzaklığıyla gerçek kıyı uzaklığı arasında en fazla farkın olduğu kıyı bölgesi Ege bölgesidir.
• Türkiye'nin en büyük traverten alanı Antalya'dadır.
• Pamukkale travertenleri Ege Bölgesinde Denizli'de karstik birikim şekilleridir.
• Falezlere en fazla Batı Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya ve Mersin kıyılarında rastlanır.
• Depremin en az görülebileceği alan Taşeli Platosudur.

Kaynak: Cumhur ABAY