Ege’de En Çok Yetişen Ürünler: ZÜHTi: Zeytin Üzüm Haşhaş İncir

Rüzgârlar: KaYıP SaKaL: Karayel Yıldız Poyraz Samyeli Kıble Lodos…

İç Anadolu’daki Platolar HUCOB: Haymana Uzunyayla Cihanbeyli Obruk Bozok

Ülkemizde Doğalgaz Santralleri: OHA: Ovaakça Hamitabat Ambarlı

Ege’deki Kırık Dağlar: MaYBAM… Madra Yunt Bozdağlar Aydın dağları Menteşe

Akdenizdeki Karstık Ovalar : TAKKE… Tefenni Acıpayam Korkuteli Kestel Elmalı

İhrac Ettiğimiz Madenlerimiz: BaCaK MaBeT BAKIR CIVA KROM MAGNEZYUM BORTUZ

İhrac Ettiğimiz Ürünler: SıNıF TAKİM… ÇAY SEBZE NOHUT FINDIK TURUNCGİL ANTEPFISTIĞI KAYISI İNCİR MERCİMEK

Suriye Sınır Kapılarımız : CCANeY… Cilvegözü Ceylanpınar Akçakale Nusaybin Yayladağ

Gübre Fabrikaları: BİSİMGEM: Bandırma İstanbul Sivas İzmir Mardin Giresun Elazığ Mersin

BAKIR çıkarılan ve işlenen yerler; K A D E R

İşletmeler için Ortadaki harflere bir de “samsun” ekleyin. Yani “ADES” (Kastamonu-küre) (Artvin-Murgul)
(Diyarbakır-Ergani) (Elazığ-Murgul) (Rize-Çayeli)

DEMİR çıkarılan ve İşlenen Yerler; S A M İ (Sivas-Divriği ve Kangal) (Adana-Feke ve Kozan) (Malatya-Hekimhan ve Hasançelebi) (İzmir-Dikili ve Torbalı) İşletmeler ise S ve A harfleridir.(Sivas ve İzmir)

Doğu Anadolu’daki Madenler

MeraKLı KABakÇı DEMİR: Manganez Krom Linyit Kükürt Krom Kaya tuzu Çinko Demir
Ege Bölgesi Maden ve Enerji Kaynakları: JETKiLiMCiZADe
jeotermalenerji Krom Linyit Mermer Cıva Zımparataşı Altın Demir
Tektonik Göller: MUSİBET: Manyas Ulubat Sapanca İznik Beyşehir Eğirdir Tuz Gölü
Heyelan Set Gölleri: UYSAT: Uzungöl Yedigöller Sera Abant Tortum
Volkanik Set Gölleri:
ERÇEKli NAZİK HAÇLIy’la beraber VAN GÖLܒnde BALIK tutarken ÇILDIRdı. Erçek gölü Nazik gölü Haçlı gölü Van gölüBalık gölüÇıldır gölü
Ege’deki platolar: YUBBİ… Yazılıkaya Uşak Banaz Bayat…
GüneyDoğu’daki Platolar: DUAA… Diyarbakır Urfa Antep Adıyaman
Enerji üretilen Göller: Elektrik Hattı gibi “HET”… Hazar gölü Eğridir gölü Tortum gölü.
Marmara’daki Tektonik Gölleri: KULİS: Kuş(manyas) gölü Ulubat gölü İznik gölü Sapanca gölü
Sigara fabrikası bulunan İller: SİİMBAAT: Samsun İzmir İstanbul Malatya Bitlis Adana Tokat
Bakır merkezleri: MaKaM SEM SEzsiz harfler: M= Murgul Artvin K= Küre Kastamonu M= Maden Elazığ. SEM Samsun Ergani ve Murgul
Ülkemizin Bölgelere Göre Nüfus Yoğunluğu: MEAG
Marmara Ege Akdenız G.Doğu Karadenız İç Anadolu Doğu Anadolu
Türkiye’deki tektonik Göller: BASİT MUHASEBE
Burdur gölü Acıgöl Sapanca gölü İznik gölü Tuz gölü Manyas Gölü Ulubat gölü Hazar (Hozapin) gölü Akşehir gölü Seyfe gölü Eber gölü Beyşehir gölü Eğirdir gölü
KARSTİK GÖLLER: Alda gölü Suğla Gölü Kestel Gölü
Zımpara taşı çıkan yerler: İDAM… İZMİR DENİZLİ AYDIN MUĞLA
Türkiye’deki kağıt fabrikaları: KAZMaM GİBİ
K(Kastamonu-Taşköprü)A(Afyon)Z(Zonguldak-Çaycuma)M(Mersin-Taşucu)AM(Muğla-Dalaman) G(Giresun-Aksu)İB(balıkesir)İ(İzmit)
KIZILIRMAK ÜZERİNDE BULUNAN BARAJLAR: HOKKA… Hirfanlı O Kesikköprü Kapulukaya Altınkaya barajları
YEŞİLIRMAK ÜZERİNDE: HAS… Hasan uğurlu Almus Suat uğurlu
FIRAT NEHRİ ÜZERİNDE: KAK… Keban Atatürk Karakaya
Karstik göller: SALDA(selda ormanda AVLANırken SÖĞÜT ağacındaki TEL elini KESTİ(KESTEL) SALDA GÖLÜ AVLAN GÖLÜ SÖGÜT GÖLÜ KESTEL GÖLÜ
EGEDE İLK SIRADA YER ALAN MADEN YATAKLARI (LAZCUMa)
L İNYİT
A LTIN
Z IMPARA TAŞI
C İVA
U RANYUM
M ERMER
a
Bölgelerin Ayrılmasında Etkili Olan Faktörler =YENİDEN
Y erşekilleri
E konomi
N üfus ve yerleşme
İ klim ve bitki örtüsü
DEN ize göre konum
Haritalarda Hangi Yükseltide Hangi Renk Kullanılır Şu Şekilde Belirtebiliriz:
-Yeşil : (0-500 metre arası yükseltilerde kullanılır)
-Sarı : (500-1000 metre arası yükseltilerde kullanılır)
-Turuncu : (1000-1500 metre arası yükseltilerde kullanılır)
-Kahverengi : (1500-2000 metre arası yükseltilerde kullanılır)
Kodlarsak: YaSTıK
İç Anadolu’daki ürünler: BEŞPAY
B uğday
E lma
Ş eker pancarı
P atates
A arpa
Y teşil mercimek


İpekli dokuma: BİG
B ursa
İ stanbul
G emlik
Ülkemizde Olmayan Madenler: KiTaP
K obalt
T itanyum
P latin
Kapatılacak Madenler: CıVıK
C iva ( kanserojen)
V olfram (rezerv az)
K ükürt ( rezerv az)
Bakırın Çıkarıldığı Yerler: KADER
K astamonu-küre
A rtvin- murgul
D iyarbakır- ergani
E lazığ- maden
R ize- çayeli
Civanın Çıkarıldığı Yerler: KİM Bu
K onya
İ zmir
M anisa
B (joker)
U şak
Karstik Ovalar(polye)( şehirler) : BADeM Ismarla
B urdur
A ntalya
D enzili
e (joker)
M uğla
I sparta
Bor Madeni: BEBeK
B alıkesirbigadiçsusurluk
E skişer-seyitgazi
B ursa-mustafa kemal paşa
e (joker)
K ütahya- emet
GAP Tamamlanınca Artacak Ürünler: PASPaS
P amuk
A yçiçeği
S oyafasülyesi
P irinç
a (joker)
S ebze
Batı Karadeniz Dağları: KILIBIK
K öroğlu
I lgaz
ı (joker)
B olu
ı (joker)
K üre
Kızılırmak Üzerindeki Barajlar(HoKKA)
H irfanlı
o
K esikköprü
K apulukaya
A ltınkaya
Yeşilırmak Üzerindeki Barajlar (HAS)
H asan uğurlu
A lmus
S uat uğurlu
Fırat Nehri Üzerindeki Barajlar (KAK)
K eban
A tatürk
K arakaya

*

Alıntı