Uluslararası Standart Atmosfer (ISA) Dünya atmosferinin sıcaklık basınç yoğunluk viskozite gibi özelliklerinin irtifaya bağlı olarak nasıl değiştiğini gösteren bir atmosfer modeli.

ISA kısaltması İngilizce International Standard Atmosphere kavramının akronimidir.

ISA şartlarında deniz seviyesinde sıcaklık +15°C; atmosfer basıncı 101325 mb; yoğunluk 1 ρ/ρ0; kinematik vizkozite 1461 x 10-5 m2/sn; ısı iletkenliği 2534 x 10-2 W/m; ses hızı 3403 m/sn'dir.

ISA Katmanları

Standart Atmosfer 1976
Katman Katman
İsmi Temel
Jeopotansiyel
Yükseklik
h (km) Temel
Jeometrik
Yükseklik
z (km)
Değişim
Oranı
(°C/km)
Temel
Sıcaklık
T (°C) Temel
Atmosfer
Basıncı
p (pa)

0 Troposfer 0 0 −65 +150 101325
1 Tropopoz 11 11019 +0 −565 22632
2 Stratosfer 20 20063 +1 −565 54749
3 Stratosfer 32 32162 +28 −445 86802
4 Stratopoz 47 47350 +0 −25 11091
5 Mezosfer 51 51413 −28 −25 66939
6 Mezosfer 71 71802 −2 −585 39564
7 Mezopoz 84852 86 — −862 03734

Değişim oranları

36.090 feet yüksekliğe kadar sıcaklık her 1000 feette 198°C azalır.

Havacılıkta kullanımı

Havacılıkta hava taşıtları arasındaki dikey ayrımın emniyetli bir şekilde sağlanabilmesi için tüm altimetreler ISA şartlarına göre kalibre edilirler.

Altimetrenin ayar penceresine uçucular tarafından 101325 mb (2992 InHg) girildiğinde altimetre uçağın basınç irtifasını (QNE) gösterir

Basıncın 101325 mb olduğu hayalî hat ortalama deniz seviyesindeki (MSL) atmosfer basıncından farklı olacağı için altimetrede okunan değer uçağın deniz seviyesinden gerçek yüksekliği değildir.

Performans hesaplamalarında kullanılan yoğunluk irtifası (density altitude) ISA şartlarına göre belirlenmiş olan basınç irtifasının 'sıcaklık hatası' giderilmiş halidir

wikipedia