Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Yoksa siz 23 Nisan’ı kutlayacaklarını mı sanıyordunuz

  11 Ma­yıs 2013…
  Ha­ta­y’­ın Rey­han­lı il­çe­sin­de El Nus­ra te­rör ör­gü­tü kat­li­am yap­tı.
  Peş pe­şe pat­la­yan bom­ba­lar 52 ki­şi­nin ölü­mü­ne 25’i ağır 146 yurt­ta­şı­mı­zın da ya­ra­lan­ma­sı­na ne­den ol­du.
  Tür­ki­ye ka­yıp­la­rı­na ağ­lar­ken AKP Mil­let­ve­ki­li Bur­han Ku­zu oğ­lu­nu ev­len­dir­di!
  Par­ti ön­de ge­len­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı dü­ğü­nün du­yul­ma­sıy­la baş­la­yan tep­ki üze­ri­ne Ku­zu sos­yal med­ya­dan şu me­sa­jı pay­laş­tı:
  “E­lim bir olay ya­şa­dık. Bu da dü­ğü­nü­mü­zün ta­dı­nı ka­çır­dı!..”
  Bu pay­la­şım­dan son­ra tep­ki ade­ta çı­ğa dö­nüş­tü!..

  * * *

  13 Ma­yıs 2014…
  Rey­han­lı­’da­ki kat­li­am­dan bir yıl son­ra So­ma Fa­ci­ası ya­şan­dı.
  301 iş­çi­mi­zin ya­şa­mı­nı yi­tir­di­ği 50’den faz­la­sı­nın da ya­ra­lan­dı­ğı kat­li­am gi­bi ka­za­da ara­ma-kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı de­vam eder­ken AKP Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li Muh­yet­tin Ak­sak kı­zı­nı ev­len­dir­di!

  Ka­tı­lan­lar ara­sın­da bu­lu­nan dö­ne­min Çev­re ve Se­hir­ci­lik Ba­ka­nı İd­ris Gül­lü­ce­’nin dü­ğün­den fo­toğ­raf­lar pay­laş­ma­sı So­ma­’ya göz­ya­şı dö­kü­len ül­ke­de bü­yük tep­ki­ye ne­den ol­du.

  * * *

  10 Ekim 2015…
  Tür­ki­ye “İs­tik­rar için AK­P’­ye oy ve­r” ma­ni­pü­las­yo­nuy­la se­çim­le­re ko­şar­ken bu kez IŞİD te­rör ör­gü­tü An­ka­ra­’yı kan gö­lü­ne çe­vir­di.
  109 ki­şi­nin ölü­mü 500 ci­va­rın­da in­sa­nı­mı­zın ya­ra­lan­ma­sıy­la so­nuç­la­nan kor­kunç kat­li­amın şo­ku ya­şa­nır­ken Ta­rım Ba­ka­nı Meh­di Eker ile İs­tan­bul es­ki Va­li­si Hü­se­yin Av­ni Mut­lu­’nun bir dü­ğü­ne ka­tıl­ma­la­rı in­fi­al ya­rat­tı…

  * * *

  PKK te­rör ör­gü­tü An­ka­ra­’nın gö­be­ği Kı­zı­la­y’­da as­ke­ri per­so­ne­li ta­şı­yan ser­vis araç­la­rı­na can­lı bom­bay­la sal­dır­dı.
  Te­rör ey­le­min­de 38 gö­rev­li şe­hit olur­ken 58’i ya­ra­lan­dı.

  Tür­ki­ye­’yi ya­sa bo­ğan olay­dan son­ra Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan “Fer­hat Gö­çer kar­de­şi­mi­zi din­le­ye­cek­tik. Te­rö­rist­le­ri mi se­vin­di­re­ce­ğiz. Baş­ka za­man din­le­ri­z” de­di!..

  * * *

  7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den bu ya­na tır­ma­nı­şa ge­çen te­rör sal­dı­rı­la­rın­da 500’ü aş­kın as­ker ve po­li­si­miz şe­hit düş­tü yüz­ler­ce­si de ya­ra­lan­dı.
  Şe­hit­le­ri­mi­zin ar­dın­dan yas ilân edil­mez­ken ne­re­dey­se bin ya­şın­da ölen Suu­di Ara­bis­tan Kra­lı için Türk bay­rak­la­rı ya­rı­ya in­di­ril­di!..

  * * *

  Mec­lis Baş­ka­nı İs­ma­il Kah­ra­man şim­di kalk­mış ‘te­rör ve şe­hit­le­ri­’ ge­rek­çe gös­te­re­rek TBMM’­nin 96. ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü olan 23 Ni­san Mil­li Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı re­sep­si­yo­nu ile et­kin­lik­le­ri ip­tal edi­yor.

  Bu ip­tal hiç kim­se­yi şa­şırt­mı­yor!
  Zi­ra AKP zih­ni­ye­ti­nin Ata­tür­k’­ün im­za­sı­nı ta­şı­yan mil­li bay­ram­la­rı kut­la­mak is­te­me­di­ği­ni bı­ra­kın 23 Ni­san ço­cuk­la­rı­nı ha­va­da uçan kuş­lar bi­le bi­li­yor!..

  * * *

  Göz­le­ri o ka­dar ka­rar­mış ki hiç sab­re­de­mi­yor ve ağız­la­rın­da­ki bak­la­yı he­men çı­ka­rı­ve­ri­yor­lar!
  Bak­sa­nı­za; ha­zır­la­dık­la­rı Baş­kan­lık Ana­ya­sası’n­da ilk 4 mad­de­nin bi­le pe­ka­lâ de­ğiş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ni ulu or­ta söy­le­ye­rek Ana­ya­sa­’yı il­ga (yok say­ma) su­çu­nu iş­le­ye­bi­li­yor­lar.

  * * *

  Hat­ta ba­zı­la­rı; “Yo­lun ya­ni lâ­ik de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­t’­in so­nu­na gel­miş­ken Ata­tür­k’­ün ar­ma­ğa­nı olan 23 Ni­sa­n’­ı ni­çin kut­la­ya­lı­m” di­ye dü­şün­dük­le­ri­ni giz­le­mi­yor­lar!
  Ama ya­nı­lı­yor­lar.

  Hem de fe­na hal­de ya­nı­lı­yor­lar!..
  Çün­kü Cum­hu­ri­ye­t’­in bu­dan­dık­ça güç­le­nen ulu bir çı­nar ol­du­ğu­nu unu­tu­yor­lar…

  14.03.2016  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ..
  Hat­ta ba­zı­la­rı; “Yo­lun ya­ni lâ­ik de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­t’­in so­nu­na gel­miş­ken Ata­tür­k’­ün ar­ma­ğa­nı olan 23 Ni­sa­n’­ı ni­çin kut­la­ya­lı­m” di­ye dü­şün­dük­le­ri­ni giz­le­mi­yor­lar!
  Ama ya­nı­lı­yor­lar.
  Hem de fe­na hal­de ya­nı­lı­yor­lar!..


  Çün­kü Cum­hu­ri­ye­t’­in bu­dan­dık­ça güç­le­nen ulu bir çı­nar ol­du­ğu­nu unu­tu­yor­lar
  … .

  Kalemine sağlık teşekkürler Hocam.
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ensar vakfının yaptıklarını savunanlardan 23 nisanı kutlamalarını beklemek saçmalık olurdu zaten.
  Zira çocuklarımızı badem bıyıklıların sapıklığından korumak lazım.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Leydihan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ensar vakfının yaptıklarını savunanlardan 23 nisanı kutlamalarını beklemek saçmalık olurdu zaten.
  Zira çocuklarımızı badem bıyıklıların sapıklığından korumak lazım.
  bu tür denetimsiz vakıfların kapatılması gerekir..emanet etiğimiz çocuklarımız yaptıkların biliyoruz ve lanetliyorum..
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Altay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  bu tür denetimsiz vakıfların kapatılması gerekir..emanet etiğimiz çocuklarımız yaptıkların biliyoruz ve lanetliyorum..
  Kapatmıyorlar aksine destekliyorlar. "Bir kişiden bişey olmaz" gibi iğrenç düşünceleri var. Yazık.

  Çocuklarımızın geleceğinden endişeliyim.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş