Ders notlarının açıklanmaya başladığı bu günlerde Onur Keleş adlı arkadaşım boş durmaktan sıkılıp notlarla ilgili bir program yazmaya karar verir.
Program bir txt dosyasından notları okuyor. Kullanıcıdan numarasını girmesini istiyor.
Ortalama tahmini not sizi geçen kişilerin listesi gibi işlemler yapıyor.

gerekli dosyalarıZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Kod:
#include<stdio.h>
#include<conio.h> 
struct ogrenci
{ 
char numara[10];
int vize;
int final;
int ort;
} bilgi[300];

int ara(char *aran);
void hesapla(int not_sirasi);

FILE *di;
int toplam_not=0;
int ogrenci_sayisi=0;
int genel_ortalama;
char aranan[10];
int kontrol;
int dizi[300];
int sira;
int tercih;
int main(int argc, char *argv[])
{ 
int i;
system ("color 5a");

di =fopen("a.txt","r");
if (di==NULL) {printf("lutfen \"a.txt\" dosyasini program ile ayni klasore koyunuz\n"); getch(); exit(1);}
while (!feof(di))
{ 
system ("cls");
printf ("Hesaplaniyor . %d",ogrenci_sayisi);
ogrenci_sayisi++;
fscanf (di,"%s",bilgi[ogrenci_sayisi].numara);
printf ("\nNumarasi :%s",bilgi[ogrenci_sayisi].numara);

fscanf (di,"%d",&amp;bilgi[ogrenci_sayisi].vize);
printf ("\nVizesi :%d",bilgi[ogrenci_sayisi].vize);

fscanf (di,"%d",&amp;bilgi[ogrenci_sayisi].final);
printf ("\nFinal :%d",bilgi[ogrenci_sayisi].final);

bilgi [ogrenci_sayisi].ort=bilgi[ogrenci_sayisi].vize*40/100+bilgi[ogrenci_sayisi].final*60/100;
printf ("\nOrtalamasi :%d",bilgi[ogrenci_sayisi].ort);
} 

for [I](i=0; i{
toplam_not=toplam_not+bilgi.ort;
} 
genel_ortalama=toplam_not/(ogrenci_sayisi);

printf ("\n\n\t Sinava %d kisi katilmis ve genel ortalama = %d dur ..\n",ogrenci_sayisi,genel_ortalama);

printf ("\nLutfen notunu ogrenmek istediginiz ogrencinin numarasini giriniz\n");
scanf ("%s",aranan);
kontrol=ara(aranan);
if (kontrol==-1)
{ 
printf ("\nBoyle bir ogrenci yoktur yada sinava katilmamistir...");
system ("pause");
return 0;
} 
else 
{ 
printf ("\n-------------------------------------------------------------------------------");
printf ("\nNumarasi :%s",bilgi[kontrol].numara);
printf ("\nVizesi :%d",bilgi[kontrol].vize);
printf ("\nFinal :%d",bilgi[kontrol].final);
printf ("\nOrtalamasi :%d",bilgi[kontrol].ort);
} 
sira=listele(bilgi[kontrol].ort);
printf ("\n-------------------------------------------------------------------------------");
printf ("\n\n%d kisi icinden en iyi %d. not sizin\n\n",ogrenci_sayisi,sira);
hesapla(sira);
printf ("\n--------------------------------------------------------------------------------");

printf ("\nSizi gecenlerin listesi KARA LISTE \nSizi gecenleri kara listeye almak icin bir tusa basin xD\n");
system ("pause");

for [I](i=0; iprintf("%s\t\tortalamasi %d \n",bilgi[dizi[i]].numara,bilgi[dizi].ort);
printf ("\nSizi gecenlerin listesi KARA LISTE\n");

system ("PAUSE");
return 0;
} 

int ara(char *aran)
{ 
int i,deger;
for [I](i=0; i {
deger=strcmp(bilgi.numara,aran);
if (deger==0)
return i;
} 
return -1;
} 

int listele(puan)
{ 
int i;
int j=0;
for (i=0; i {
if (puan {
dizi[j]=i;
j++;
} 
} 
return j-1;
} 

void hesapla(int not_sirasi)
{ 
int AA,BA,BB,CB,CC,DC,DD,FD,FF;

AA =ogrenci_sayisi/9;
BA=2*ogrenci_sayisi/9;
BB=3*ogrenci_sayisi/9;
CB=4*ogrenci_sayisi/9;
CC=5*ogrenci_sayisi/9;
DC=6*ogrenci_sayisi/9;
DD=7*ogrenci_sayisi/9;
FD=8*ogrenci_sayisi/9;
FF=9*ogrenci_sayisi/9;

if (not_sirasiprintf("Buyuk ihtimal notunuz AA dusecektir HELAL OLSUN .. xD");
if (not_sirasiAA )
printf ("Buyuk ihtimal notunuz BA dusecektir Tebrikler .. xD");
if (not_sirasiBA )
printf ("Buyuk ihtimal notunuz BB dusecektir Tebrikler .. xD");
if (not_sirasiBB )
printf ("Buyuk ihtimal notunuz CB dusecektir GUZEL NOT .. xD");
if (not_sirasiCB )
printf ("Buyuk ihtimal notunuz CC dusecektir SORUNSUZ GECİYORSUN .. xD");
if (not_sirasiCC )
printf ("Buyuk ihtimal notunuz DC dusecektir YADİ YİNE İYİSİN .. xD");
if (not_sirasi
DC )
printf ("Buyuk ihtimal notunuz DD dusecektir UCUZ KURTULDUN .. xD");
if (not_sirasiDD )
printf ("Buyuk ihtimal notunuz FD dusecektir GALDIN ZAAAAAA XD .. ");
if (not_sirasiFD )
printf ("Buyuk ihtimal notunuz FF dusecektir GALDIN ZAAAAAA .. xD");
}