Kendisine parametre olarak gönderilen koordinat renk büyüklük bilgilerine göre ekranda üçgenler çizdiren program

Kod:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<windows.h>

void git(int x, int y)
Kod:

{
  COORD coord;
  coord.X = x;
  coord.Y = y;
  SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
}

void ciz(int x, int y, char renk, int boyut) 
{
   HANDLE h = GetStdHandle ( STD_OUTPUT_HANDLE );
   WORD wOldColorAttrs;
   CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbiInfo; 
   GetConsoleScreenBufferInfo(h, &csbiInfo);
   wOldColorAttrs = csbiInfo.wAttributes; 
   //Ekranda farklı renkler kullanmak için gerekli kodlar...
   int i,satir;
   if(renk=='k')
   SetConsoleTextAttribute ( h, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_INTENSITY );
   else if(renk=='y')
   SetConsoleTextAttribute ( h, FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_INTENSITY );
   else if(renk=='m')
   SetConsoleTextAttribute ( h, FOREGROUND_BLUE | FOREGROUND_INTENSITY );
   
   //üçgeni çizdiriyoruz
   for(satir=1;satir<boyut;satir++)
   {
     git(x,y+satir-1);
     for(i=satir;i<boyut-1;i++)
     {
       printf(" ");
     }
     for(i=0;i<satir*2-1;i++)
     {
       printf("%c",219);
     }
     printf("\n");
   }
}
main()
{   
   int secim=1;
   ciz(0,0,'b',10);//ilk yazı rengi değiştirilmediğinden beyaz olacaktır b'nin bir önemi yok o yüzden...
   ciz(30,0,'k',14);//30,0 koordinatında kırmızı renkte 14 satır uzunluğunda üçgen
   ciz(0,10,'y',12);
   ciz(20,10,'m',5);
   getch();

}