Kod:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
//Programın Mantığı : Matriste 1 görünen yerde yıldız, 0 görünen yerde boşluk yazdır.
//İyi Çalışmalar :)
main()
{
   int n,a,b,i,j;
   printf("kare matrisin boyutunu giriniz : ");
   scanf("%d",&n);
   int matris[2*n-1][2*n-1];//Girilen değere göre matrisin sınır değerlerine uygun (2n-1) değerinde 2boyutlu matris oluşturuyoruz.
   for(i=0;i<2*n-1;i++)//Tüm değerleri 0'lıyoruz.
   {
    for(j=0;j<2*n-1;j++)
    {
     matris[i][j]=0;
    }
   }
   a=n-2;// Oluşturulan boyuta göre belirli bir kural çıkıyor , bir kısım sureklı artarken diğer kısım sureklı azalıyor..
   matris[0][n-1]=1;//..(Bu kuralı kağıda çizip daha net görebilirsiniz)
   b=n;
   for(i=1;i<=n-1;i++)//yıldız gerecek yerleri 1 e esıtlıyoruz.
   {
    matris[i][a]=1;
    matris[i][b]=1;
    a--;
    b++;
   }
   a+=2;
   b-=2;
   for(i=n;i<=2*n-3;i++)//aynı kuralı programın alt kısmında yazpıyoruz.
   {
    matris[i][a]=1;
    matris[i][b]=1;
    a++;
    b--;
   }
   matris[2*n-2][(2*n-2)/2]=1;
   for(i=0;i<2*n-1;i++)
   {
    for(j=0;j<2*n-1;j++)//eğer 1 ise yıldız 0 ise bosluk koy..
    {
     if(matris[i][j]==1)
     printf("*");
     else
     printf(" ");
    }
    printf("\n");
   }
   getch();
}