Java Script''te Değer Girişi

Java Script''te alert komutunu bir çıkış komutu olarak düşünürsek bunun karşılığı olan giriş komutu prompt komutudur. Bu komut


adsoyad=prompt("Adınızı ve soyadınızı giriniz""");

şeklinde kullanılır ve kullanıcı tarafından girilen değer adsoyad isinmli değişkene atanır.

Java Script''te Değişkenler
Java Script''te değişkenlere diğer diller gibi bir değişken tipi atamak zorunda değiliz. Daha sonra bu değişkeni eşitlediğiniz değere göre bir tip alacaktır.

JScript''te değişken tipleri olmadığı gibi bir dizi tanımı da yoktur. Bir dizi oluşturmak için basit bir foksksiyon yazmamız ve daha sonra kaç elemanlı dizi açmak istiyorsak bu fonksiyona onu parametre olarak göndermemiz gerekecektir. Bu fonksiyon şu şekilde olabilir:

function makearray(n) { this.lenght=n; for( var i=1;i<=n;i++) { this[i]=0; return this; } }

Daha sonra da dizimize vermek istediğimiz ismi ve uzunluğunu bu fonksiyona göndermemiz gerekecek. Yani

dizi= new makearray(20);

dediğimizde 20 elemanlı ve her elemanı 0 olan bir dizi oluşturalacaktır.

Tabi ki bu ilk değeri olmayan veya çok uzun bir dizi yaratmak için aksi halde Array komutuyla da bir dizi yaratılabilir. Şöyle ki:

dizi = Array("Ali""Ayse""Selim""Yahya""Kemal");

Burada dikkat edilmesi gereken nokta dizi elemanlarına ulaşırken diziadı[indexno] syntax''ı ve dizi index numaralarının( biz aksini belirtmedikçe) 0''dan başladığıdır. Bu arada bir değişkene string değer atandığı zaman o değişkenin otomatik olarak bir karakterler dizisi olarak algılanmayacağı da önemli bir özelliktir. Yani;

ad="Serdar";

şeklinde bir tanımlamada ad[1]=S ad[2]=e ... olmayacaktır.

Bir stringin içinden bir harfi ya da harf grubunu almak istediğimizde kullanmamız gereken komut substring komutudur.

harf=ad.substring(01);

yazdığımızda harf değişkeni S harfini içerecektir. Buradaki parametrelerden 0 kaçıncı karakterden başlanacağını 1 ise kaçıncı karaktere kadar alınacağını gösterir.(1 hariç)

Yani harf=ad.substring(02) deseydik harf değişkeni "Se" değerini içerecekti.

Bu işlemin tam tersi de mümkündür. Yani girilen bir karakterin kaçıncı karakter olduğunu bulmak. Bunun için de indexOf komutunu kullanıyoruz.

sayi=ad.indexOf("e");

yazdığımızda sayi değişkenine 2 değeri atanır.

Ayrıca bu değişkenin uzunluğunu bulmak için lenght komutu kullanılır.

sayi=ad.lenght;

dediğimizde sayi değişkeninde 6 değeri bulunacaktır.

Java Script Eklemek
Bir Web sayfasında JScript ile kod yazabilmek için ilk önce tarayıcımıza kullanacağımız script dilini tanıtmamız gereklidir.

tag''leri tarayıcımıza komutların HTML değil JScript olduğunu gösterir.Bu satırları eklemememiz halinde tarayıcı komutları tanımayacağından JScript komutlarımız dökümanın bir parçası olarak algılanacak ve ekranda görünecektir.

Unutmamamız gereken noktalar tüm fonksiyonların ve blokların { ve } işaretleri arasında yazılması gerektiği ve her komut satırından sonra ; (noktalı virgül) işaretinin koyulması gerektiğidir.

Ayrıca JScript kodları her tarayıcının her sürümünde doğru olarak çalışmayacağı için özellikle eski tarayıcılarda hata verecektir. Bunu engellemek için.

Java Script''te Karşılaştırma İşlemi
Conditional statement veya If statement olarak bilinen komut grubu yani IF-THEN-ELSE JScript''te de mevcuttur. Bu komut grubu bir değerle bir diğerini karşılaştırıp sonuca göre farklı işlemler yapmamızı sağlar. Şimdi az önceki örnekte olduğu gibi kullanıcıdan ismini girmesini isteyelim ve bir karşılaştırma yapalım. Dikkat etmemiz gereken nokta aynı C dilinde olduğu gibi then komutunu kullanmamamızdır.

adsoyad=prompt("Adınızı ve soyadınızı giriniz""");

if(adsoyad=="Serdar Kalaycı") alert("Hosgeldin Serdar");

else alert("Seni Tanımıyorum");

Burada bahsedilmesi gereken bir diğer konu da karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörler. Karşılaştırma operatörleri:

Denk ==

Eşit değil !=

Küçük <

Büyük >

Küçük veya Eşit <=

Büyük veya Eşit >=

Mantıksal operatörler:

Ve &

Veya |

Değil !

XOR ^

Bir de birden fazla karşılaştırmayı birleştirmek için

Ve &&

Veya ||

Ayrıca ++ operatörü birer birer artırmak için ve – operatörü de birer birer azaltmak için kullanılır.

operatörlerini kullanabiliriz. Dikkat edilmesi gereken nokta bir adet = operatörünün eşitleme iki adet ==operatörünün karşılaştırma işleminde kullanılması gerektiği ve ! operatörünün her yerde değil anlamı taşıdığıdır. Yani ! operatörü diğer operatörlerle birlikte değil anlamı vermek üzere kullanılabilir.