Delphi'de Component menüsünde New Component seçilerek yeni bileşen oluşturulabilir. Bu seçeneğin seçilmesi ile ekrana beş kutudan oluşan bir diyalog gelir. Burada Ancestor Type kısmında yazılmak istenen bileşene baz olacak bileşen seçilir. Bütün bileşenler diğer bileşenlerden veya TComponent bileşeninden oluşturulur. Sonradan oluşturulan türetilmiş bileşen baz bileşenin tüm özelliklerini barındırır. Class Name kısmına ise yazılacak bileşenin adı yazılır. Palette Page kısmında ise bileşenin yer almasının istenilen VCL sayfasının ismi seçilir. Genellikle Samples sayfası tercih edilir. Buraya farklı bir isim girilerek yeni bir VCL sayfası da oluşturulabilir. Bu bilgiler girildikten sonra OK tuşuna basılarak diyalog kapatılır. Ekrana otomatik doldurulmuş kod sayfası gelecektir. Bu kod sayfasına gerekli kodların yazılması ve eklemelerin yapılmasından sonra kodlar .pas uzantılı olarak kaydedilir. Bu .pas uzantılı bileşen delphiye tanıtılabilir ve kullanılabilir. Delphinin bazı bileşenlerinin hangi bileşenlerden üretildiklerini ve bileşenlerin birbirleri ile olan ilişkilerini gösteren resim aşağıda görülmektedir.


Delphi programcilarin islerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla hazır olarak bir çok hazır fonksiyon ve sınıf sunar. Bileşenleri temel olarak türetildikleri yerlere göre 3 grupta ele alınabilir:

1- Görsel Bileşenler: TControl 'dan türetilmiş bütün sınıflar bu gruba girer. İki farklı türü vardır :

a- Pencereli Denetimler elphi Görsel Bileşen Kütüphanesinin en büyük bileşen grubudur. TWinControl'den türemişlerdir. Bir pencereye dayalı bütün görünür (visual) bileşenlerin ebeveyn sınıfıdır. Bu sınıftan türetilmiş olan bileşenler windows mesajlarını giriş (Focus) odağını alabilirler. Bu pencerelerde API fonksiyonları için kullanılabilecek pencere tutamaçları (window handle) kullanılabilir.
b- Penceresiz Denetimler : TGraphicControl'den türemişlerdir. Bir pencere tutamacı (handle) olmayan görünür bileşenlerin ebeveyn sınıfıdır. Tutamakları yoktur. Pencereli denetimler gibi başka denetimleri içeremezler.

2- Görsel olmayan Denetimler: TComponentten türetilmiş bütün sınıflar bu gruba dahildir. Form'a bıraktığınızda genellikle bir simge olarak görünürler. TComponent bütün bileşenlerin ebeveyn sınıfıdır ve görsel olmayan bileşenler için doğrudan ebeveyn sınıf olarak kullanılır.

Tanıtmak için ise Component menüsündeki Install Component seçilir. Gelen pencerede Browse tuşuna basarak ya bileşenin .pas dosyasını yada derlemiş .dcu dosyasını seçilir. Ok tuşuna basıldığında pencere kapanır ve yeni bir pencere gelir. Burada Compile tuşuna basıp derlenir ve Install tuşuna basıp işlemleri bitirilir. Eğer hata çıkmazsa bileşenin Bileşen sayfasına ekleneceğini gösteren bir uyarı mesajı gelir. Mesajın onaylanmasıyla birlikte yeni bileşenler eklendikleri sayfadan kullanabilir. Bazen bileşenler .dpk uzantılı paketler halinde gelir. File menüsünden Open komutu seçilerek bu dosya açıldığında kurulum başlar. Gelen pencereden önce Compile ve sonra Install yapılması yeterlidir.

Sonradan eklenen bileşenler ile ilgili bilgiler genellikle delphinin kurulu olduğu yerde Lib alt dizininin içindeki dclusr.dpk dosyasında tutulur. Herhangi bir hata durumunda çözüm için bu dosyaya bakılması tavsiye edilir.