VCL bileşenleri kullanılacakları zaman Bileşenlerin bulunduğu sayfadan sürüklenerek formun uygun yerine bırakılır. Object Inspector kısmından bileşenin ayarlamaları yapılır. Delphi 1.0'dan beri vcl bileşenleri vardır ve hatta bazı bileşenler artık standart olmuştur. Bileşenler isimlendirilmiş sayfalar halinde bulunurlar. Delphi'de artık Standart hale gelmiş bileşen sayfaları şunlardır: Standart Additional Win32 System Samples Dialogs vb. Delphi ile gelen bunlardan başka vcl bileşenlerde bulunmaktadır.