Event kısmında olaylar ayarlanır. Windows'ta bir program çalışırken windows'tan mesajlar alır ve windows'a mesajlar gönderir. Delphide program yazarken yazılan programın hangi mesajlardan etkilenmesi isteniyorsa Events kısmında ayarlanır. Örneğin Delphide basit bir uygulama bölümünde bulunan form üzerinde bulunan Button nesnesinin tek tıklamadan etkilenmesini ve yazılacak kodu çalıştırması istensin. Button nesnesi aktifken Event bölümünde OnClick kısmının yanındaki bölüme tıklanırsa Kod penceresinde otomatik olarak aşağıdaki kodlar belirir:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin

end;

İşte bu kısımda begin ile end arasına yazılan kod Button nesnesine tek tıklandığında çalışacaktır. Events kısmında bulunan bazı olaylar şunlardır:
OnActive : Form veya nesne aktif olduğunda olur.
OnChange : Birden fazla seçeneğe sahip nesnelerde seçili olandan seçenekten başkası seçildiğinde olur.
OnClick : Form veya nesneye fare ile sol tek tıklandığında olur.
OnClose : Form kapanırken olur.
OnCloseQuery : Form kapanırken OnClose olayından önce olur. Formun kapanması sorgulanır. Formun kapanması için CanClose parametresi TRUE olmalıdır.
OnCreate : Form belleğe ilk defa yüklenirken olur.
OnDblClick : Form veya nesneye fare ile sol çift tıklandığında olur.
OnDeactive : Form veya nesne pasif olduğunda olur.
OnDestroy : Form yok olurken (bellekten silinirken) olur.
OnDragDrop : Bir nesnenin sürüklenip bırakılmasında olur.
OnDragOver : Bir nesnenin diğer nesne üzerine sürüklenip bırakılmasında olur.
OnHelp : Form için yardım dosyası çağrıldığında olur.
OnHide : Bir nesnenin gizlendiğinde olur.
OnKeyDown : Bir tuşa basıldığında olur. Bırakılıncaya kadar devam eder.
OnKeyPress : Bir tuşa basıldığında olur. Bazı tuşlar bu olayı meydana getirmez.(CTRLSHIFT vb.)
OnKeyUp : Basılı tuş bırakıldığında olur.
OnMouseDown : Farenin bir tuşuna basıldığında olur.
OnMouseMove : Farenin form veya nesne üzerinden geçerken olur.
OnMouseUp : Farenin basılı tuşu bırakıldığında olur.
OnPaint : Form yeniden çizdirilirken olur.
OnResize : Formun boyutları değiştirildiğinde olur.
OnShow : Form görünür hale geçerken olur.
Buradaki olaylardan bazıları sadece form için geçerlidir ve diğer bileşenlerde bulunmazlar.