VCL Bileşenlerin çeşitli özellikleri vardır. Örneğin her bileşenin ismi büyüklüğü form üzerindeki yeri farklıdır. Bunlar Object Inspector'un Properties kısmı kullanılarak değiştirilir. Örneğin üzerinde bir adet TButton bileşeni olan bir formda bu bileşenin ismi otomatik olarak Button1 olacaktır. Bu isim istenilen başka bir isimle değiştirebilir. Button1 seçiliyken Object Inspector'un Properties kısmında Name yazılı satırın karşısında Button1 yazılı olacaktır. Bu kısımdaki Button1 yazısı değiştirilince bu bileşeninin ismi değişmiş olacaktır. Bu durum diğer özellikler içinde geçerlidir.