Properties kısmında bulunan bazı seçenekler şunlardır:


ActiveControl: Formun üzerindeki hangi nesnenin aktif olacağı seçilir. Aktif olması istenen nesnenin ismi çıkan listeden seçilir.
Align : Bazı nesneler ekran üzerinde farklı yerlerde ve farklı boyutlarda yer kaplar. Bu nesneleri ekran üzerinde hangi kısımda duracağını veya formun boyu değiştiğinde nasıl davranacağını bu özellik belirler. alClient seçilirse nesne tüm ekranı kaplar. alLeft ile nesne formun sol kısımda alRight ile sağ kısmında alTop ile üst kısmında alBottom ile ise alt kısımda yer alır. alNone seçili ise nesne boyu yeri forma göre değişmez sabit kalır.
AlphaBlend : Formun saydamlığının AlphaBlendValue değeri ile ayarlanıp ayarlanmayacağı buradan seçilir. Değeri TRUE olursa form AlphaBlendValue değerine göre saydam olur FALSE olursa form hiçbir zaman saydam olmaz.
AlphaBlendValue : Formun üsaydamlığı buradan ayarlanır 0 en saydam 255 ise formun normal halidir. Saydamlık için AlphaBlend TRUE alomalıdır.
AutoScroll : Formun üzerindeki nesnelerin sığmadığı durumda kaydırma çubuklarını otomatik eklenmesini sağlar. Değeri TRUE olursa otomatik eklenir FALSE olursa otomatik eklenmez.
BorderIcons : Formun köşesindeki hangi tuşların aktif olacağı seçilir.
BorderStyle : Formun şekli seçilir. Formun sınırlarını (kenarlarını) ve şeklini belirler. Buraya göre form boyutları değiştirilebilir sabit kalabilir. Dış kısmı görünmeyebilir.
Caption : Formun veya nesnenin başlığı buraya yazılır.
ClientHeight : Formun başlık hariç kullanılabilir yüksekliğini ayarlar. Yükseklik değeri girilir.
ClientWidth : Formun kullanılabilir genişliğini ayarlar. Genişlik değeri girilir.
Color : Formun veya nesnenin zemin rengini ayarlar. Gelen listeden renk seçilir.
Ctl3d : Formun 3 boyutlu görünüp görünmemesi. Değeri TRUE olursa 3 boyutlu görünür FALSE olursa normal görünür.
Cursor : Formun veya nesnenin üzerine gelindiğinde görünecek fare kursör şekli seçilir. Gelen listeden kursor seçilir.
Enabled : Formun nesnenin aktif veya pasif olması seçilir. Değeri TRUE olursa aktif FALSE olursa pasif olur.
Font : Formun veya nesnenin yazitipi ayarları yapılır. Alt seçenekleri vardır. Alt seçeneklerden istenilen ayarlar yapılır.
Height : Formun veya nesnenin yüksekliğini ayarlar. Yükseklik ayarı girilir.
HelpContext : Form veya nesne için yardım dosyasında ilgili konu numarasını ayarlar. Konu numarası girilir.
HelpFile : Form veya nesne için yardım dosyasını belirler. Yardım dosyası ismi girilir.
Hint : Formun veya nesnenin üzerine gelindiğinde gelecek açıklama buraya yazılır.
Icon : Formun simgesi buradan ayarlanır.
KeyPreview : Tuş olayını belirler. bu değer TRUE ise basılan tuş değeri önce forma gider FALSE ise direkt seçili nesneye gider.
Left : Nesnenin form sol kenarına olan uzaklığı ayarlanır. Değer girilir.
Menu : Formun ana menusu burdan seçilir. Gelen listeden menu seçilir.
Name : Formun veya nesnenin ismi buraya yazılır.
PopupMenu : Formun veya nesnenin sağ tıklandığında çıkacak menu buradan seçilir. Gelen listeden popupmenu seçilir.
ShowHint : Formun veya nesnenin için yazılan açıklamanın gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlar. Değeri TRUE olursa görünür FALSE olursa görünmez.
Top : Nesnenin formun üst kenarına olan uzaklığı ayarlanır. Uzaklık ayarı girilir.
Visible : Formun veya nesnenin ekranda görünüp görünmemesi ayarlanır. Değeri TRUE olursa nesne görünür FALSE olursa nesne görünmez.
Width : Formun veya nesnenin genişliğini ayarlar. Genişlik ayarı girilir.
WindowState : Formun görünme durumunu ayarlar. Değeri TRUE olursa form görünür FALSE olursa form görünmez.
Buradaki seçeneklerden bazıları sadece form için geçerlidirler ve diğer bileşenlerde bulunmazlar.