Object inspector form üzerine sürüklenip bırakılan VCL bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını ayarlamak için kullanılan delphinin önemli bileşeşenlerinden biridir. Form üzerinde konulan bileşenin bazı özellikleri fare kullanılarak değiştirilebilir. Fakat bütün özellikler fare kullanılarak değiştirilemez ve özelliklere fare kullanılarak ince ayar yapılamaz. Bunları ayarlamak için Object Inspector kullanılır. Object Inpector iki kısımdan oluşur: İlk kısım nesnelerin özelliklerinin ayarlandığı Properties kısmıdır. İkinci kısım ise nesnelerin olaylarının ayarlandığı Events kısmıdır.