Delphi programı uygulama geliştirme ortamı (IDE - Integrated Development Environment) yukarıda da görülebileceği gibi temel olarak şu kısımlardan oluşur:

Kod penceresi: Programcının kodları yazdığı kısımdır
Form Penceresi: Programcının VCL bileşenleri eklediği programın ekranda görünen kısmıdır.
VCL Bileşenleri: Programcının forma ekleyebileceği VCL bileşenleri seçtiği VCL bileşenlerin bulunduğu kısımdır.
Object TreeView (Bileşenleri Gösterici): Programcının forma eklediği bileşenleri ağaç yapısında gösterir ve seçebilmesini sağlar.
Object Inspector (Bileşenlerin Özelliklerini ve Olayları Ayarlayıcı): Bileşenlerin özelliklerinin olayların ayarlandığı ve görüldüğü kısımdır.
Program menüsü ve toolbar.
Delphinin toolbar kısmında görülen ikonlardan en sık kullanılan bazıları ve görevleri:

Run : Yapılan programı derleyip çalıştırmak için kullanılır.
Program Pause: Yapılan programı çalıştırdıktan sonra çalışmasına ara vermek için kullanılır.
Program Reset: Yapılan programı çalıştırdıktan sonra durdurmak için kullanılır. Program hatalarında işe yarar.
Units...: Yapılan programda bulunan unitleri görmek ve bir uniti seçmek için kullanılır.
Forms...: Yapılan programda bulunan formları görmek ve bir formu seçmek için kullanılır.
Open Project...: Önceden kaydedilmiş program projesini yüklemek için kullanılır.
Save Project As...: Program projesini farklı adla kaydetmek için kullanılır.
Save All: Program projesindeki bütün dosyaları kaydetmek için kullanılır.
Close All: Program projesindeki bütün dosyaları kapatmak için kullanılır.

Ayrıca delphi başka araçlar da içermektedir. Bu araçlara Menünün Tools kısmından ulaşılabilir.

Image Editor: Image Editor delphinin kaynak editörüdür. Bir Windows programındaki bitmap dialog penceresi menü icon string gibi görsel elemanlara kaynak (resource) denir. Kaynaklar ya doğrudan kaynak dili kullanılarak yazılırlar ya da görsel olarak kaynak editörlerinde oluşturulurlar. Kaynak editörü bu görsel belirlemelerden kaynak kodunu oluşturur. Image Editor ile tasarlanacak programlar için her türlü bitmap ikon kursör gibi kaynaklar rahatlıkla oluşturulabilir. Ayrıca tasarlanacak programın kaynak dosyasının (.res) içermesi istenen her türlü veri (bitmap ikon kursör vb.) bu programda ayarlanıp oluşturulabilir.
Database Desktop: Bu programla delphi projelerinde kullanmak üzere Veritabanı (Database) dosyaları oluşturmak bunlarla ilgili ayarlar yapmak ve bu dosyalar veriler eklemek mümkündür.

Delphi temel kısımlardan ve araçlardan başka programlayıcının işini kolaylaştıran çeşitli diyaloglara da sahiptir. Bunlara Menünün View kısmından ulaşılabilir.

Project Manager: Bu diyalog ile projede bulunan form ve unitlerden istenilen silinebilir projeye yeni unit ve/veya form eklenebilir.
To-Do List: Bu diyalog ile projede yapılacak ve bitirilmiş olan işlerin listesi tutulabilir.Liste .todo uzantılı dosyada saklanır.
Alignment Palette: Bu diyalog ile projede bulunan nesnelerin birbirlerine veya forma göre yerleşimleri ayarlanabilir.
Component List: Bu diyalog ile delphi ile kurulmuş olan tüm bileşenlere ulaşmak ve kullanmak mümkündür.
Window List: Bu diyalog ile delphinin bütün açık pencerelerinin listesi görülebilir istenen pencereye ulaşılabilir.
Units...: Bu diyalog ile delphide açık olan projede bulunan bütün unitlerin listesi görülebilir istenen unite ulaşılabilir.
Forms...: Bu diyalog ile delphide açık olan projede bulunan bütün pencerelerin (form) listesi görülebilir istenen pencereye ulaşılabilir.

Delphi'de kullanılan temel kısayol tuşlarından bazıları şunlardır:

F9: Programı çalıştırma.
F8: Programı adım adım çalıştırır.
Ctrl+F2: Programı resetler.
Ctrl+F9: Programı derler.