Class (Sınıf) : Nesneye Dayalı (Object Oriented) programlamada belli bir işlevi yerine getirmesi için kurulmuş fonksiyonlardan ve verilerden oluşan yapıya class(sınıf) denir.
Property (Özellik) : Bir class'ın belli özelliklerinin sakladığı ve kullanıcı tarafından değiştirilmesine veya kontrol edilmesine izin verilen değişkene property(özellik) denir.
Event (Olay) : Programın çalışması sırasında dışarıdan girişlere göre değeri değişen özel property'lere event(olay) denir.
Procedure (Prosedür) : Geriye herhangi bir değer döndürmeyen alt programlara Procedure(Prosedür) denir
Function (Fonksiyon : Geriye belirli tiplerde değer gönderen alt programlara Function(Fonksiyon) denir.
Method (Metot) : Bir class üzerinde çalışan procedure ve fonksiyonlara method(metod) denir.
Component (Bileşen) : Görsel bir programlama dilinde belli bir işlemi yapmak için tasarlanmış property event ve methodlar içeren küçük program parçasına component(bileşen) denir.
Form : Görsel bir programlama dilinde program yazarken kullanılan her türlü komponenti üzerine yerleştirebilen ve programın kullanıcı ara yüzünü oluşturan pencerelere form denir.