Programcılık normalde program kodunun bir metin editöründe (Dos'ta Edit Windows'ta ise Notepad veya Wordpad vb..) yazılması ve yazılan kodun -komut satırında yazılan komutlarla- kendi derleyicisinde derlenmesi sonucu oluşan programın yine komut satırında çalıştırılarak denenmesi şeklinde yapılır. Bu zor ve uzun bir işlemdir. Son zamanlarda metin editörü de bulunan derleyiciler işi biraz daha kolaylaştırmışlardır. Bunlar aynı mantıkla çalışırlar fakat komut satırı işlemlerini otomatik yaparlar.

Görsel programcılık ise durum farklıdır. Kullanıcı windows programını yazarken sürükle ve bırak mantığıyla nesneleri alır ve program formunun üzerine koyar. Bazı kodlar otomatik yazılır ve kaynak dosyaları otomatik oluşturulur. Programcı bunlarla ilgilenmez. Nesnenin form üzerindeki yerini rengini vb. işlemleri bile fare ile ayarlar. Böylece programcı sadece yapacağı işe konsantre olur. Diğer işleri görsel programlama aracı halleder. Şu anda görsel programcılık amacıyla kullanılan pek fazla programlama dili yoktur. Görsel programlama araçlarına Visual Basic Delphi ve Visual C++ programları örnek verilebilir.