Nesneye Yönelik Programlama (NYP) ve Nesneler programcılıkta kullanılan bir yöntemdir. NYP'nin 1960'lı yıllarda Simula dilinin tasarlanması ile başladığı kabul edilmektedir. İlerleyen yıllarda NYP'nin uygulanabilirliğinin artmasıyla diğer programlama dilleride bu yöntemi desteklemeye başlamıştır. C++ ve -Pascal dilinin gelişmiş hali olan- Objects Pascal dilleri de Nesneye Yönelik programlar geliştirmeye imkan vermektedir.

Günümüzde bilgisayar donanımlarının gelişmesi ile bunlar üzerinde daha gelişmiş ve daha fazla ihtiyaca cevap verebilecek programların yazılmasına gereksinim oluşturmuştur. Başlangıçta basit ve az satıra sahip olan programlar karmaşıklaşmış ve daha çok koddan ve program satırından oluşmaya başlamışlardır. Bu programcıları yeni arayışlara ve yöntemlere itmiştir. İşte Nesneler ve NYP burada devreye girer. Klasik programlamada programcı programın herşeyi ile ilgilenmek zorundadır. NYP'de ise programcı ihtiyacına göre sınıflar (class) tanımlar ve programında istediği sınıftan istediği kadar nesne (object) oluşturur. Nesnenin oluşturulması (kullanıma hazır hale getirilmesi) ve gerektiğinde yok edilmesi (hafızadan silinmesi) için gerekli kodlar sınıf tanımlanırken bir kez yazılır. Bu yazılan kodlar oluşturulan bütün nesneler için kullanılır (sınıfta yer alan bir kod oluşturulan binlerce nesneye geçerlidir). Aynı kod tekrar tekrar yazılmaz ve bazı kodların çalıştırılması bütün nesneler için otomatik olur (kalıtım). Ayrıca NYP'nın bir avantajı da şudur: Bir sınıftan binlerce nesne üretilse bile bütün sınıflar üretildikleri sınıfın kodunu kullanır. Her nesne için ayrı kod saklanmaz bu hafızadan tasarruf sağlar. Hafızada yalnızca her nesnenin kendisine özgü olan değişken değerleri saklanır. Yani kalıp bir tanedir. Aynı kalıptan binlerce iş üretilir.

NYP ile Klasik programlama arasındaki farka şu örneği verebiliriz: Klasik bir atölyede yeterince malzeme bilgi ve deneyime sahip bir kişi her parça ile teker teker uğraşarak büyük emek ve zaman harcayarak kendi arabasını üretebilir. Ama aynı arabadan binlece üretilmesi gerekiyorsa bunun için klasik yöntemler yetersiz kalır. Klasik yöntem kullanılarak yapılan üretimde çok büyük emek ve zaman kaybı olur. Oysaki üretimde bazı şeyleri otomatiğe bağlayarak (fabrikasyon üretimle) zaman ve emek tasarrufu sağlanır. Programcılıkta da Nesneler kullanarak çok büyük işler daha az zaman ve emekle gerçekleştirilir.

Windows'da tümüyle NYP kullanılarak yazılmıştır. Bu yüzden windows'ta çalışacak bir program yazmak isteyen kişinin Nesneleri iyi bilmesi gerekir. Bu delphi için de geçerlidir. Delphide yazılan windows programlarına bakıldığında NYP kolayca fark edilecektir. Windows'ta ekran üzerinde bulunan her resim buton pencere menü vb herşey penceredir (nesnedir). Birbirlerine ve sisteme sürekli mesajlar gönderen birbirlerinden ve sistemden sürekli mesajlar alan binlerce pencere (nesne). Windows'un görevi bu pencereleri (nesneleri) ve mesajları idare etmektir. Çalışma sırasında hafızada binlerce nesne oluşturulur yine binlercesi hafızadan silinir. Windows programlarının çalışması aslında bu nesnelerin mesaj göndermeleri ve aldıkları mesajları değerlendirmeleridir.