Assembler makine diline en yakın olan dildir. Assembler (Sembolik Makine Dili) taşınabilir genel bir dil değildir. Assembler kodları yazıldıkları işlemciye özeldirler ve tamamen işlemciye bağlı olarak değişirler. Assembler'da program yazabilmek için bir Assembler derleyicisi ve bir de linker programı gereklidir. Borland firmasının assembler derleyicisi TASM.EXE dosyası linker programı ise TLINK.EXE programıdır. Microsoft'un assembler derleyicisi ise MASM.EXE linker programı ise LINK.EXE programıdır. Assembler programların incelenmesi amacıyla "debugger" programları kullanılır. Bu amaçla Borland firmasının TD.EXE Microsoft firmasının CV.EXE programları vardır.

Basic dili 1960'lı yılların ortalarında John Kemeney ve Thomas Kurtz tarafından geliştirilmiştir. Yüksek seviyeli dillerin en eski ve en basit olanlarından biridir. Tüm basitliğine karşın bir çok ticari uygulamada kullanılmıştır. QBasic dos ortamında çalışan programlar yapmak amacıyla Microsoft tarafından geliştirilmiş bir programdır. Bu programla Basic dilinde programlar geliştirilmektedir.

Pascal dili 1971 yılında akademik çevrelere yapısal programlama kavramını tanıtmak için Profesör Niclaus Wirth tarafından geliştirilmiş yüksek seviyeli bir programlama dilidir. (Dile matematikçi ve filozof Blaise Pascal'ın ismini verilmiştir.) Bu dil kısa zaman içinde üniversitelerde kullanılan programlama dili haline gelmiştir. Modula ve Modula-2 dilleri Pascal dili baz alınarak geliştirilmiştir. Turbo Pascal dos ortamında çalışan programlar yapmak amacıyla Borland Software Corporation tarafından geliştirilmiş bir programdır. Bu programla Pascal dilinde programlar geliştirilmektedir. Borland Turbo Pascal'ın ardından Borland Pascal adını verdiği hem dos hem de windows ortamında programlar yapılabilen bir programlama aracı geliştirmiştir. Microsoft'da Quick Pascal adında programlama aracı geliştirmişse de Turbo Pascal kadar popüler hale gelememiştir.

Pascal dilinde her program satırı ";" işareti ile biter. Kullanılacak kütüphaneler uses direktifinin yanına yazılır. Örneğin "Uses crt dos;" gibi. Bu dilde değişkenler var bloğunun içinde tanımlanmak zorundadır. Örneğin "Var a: integer; b: string;" gibi. Bu dilde Procedure ve Function denilen alt program çeşitleri vardır. Procedure değer döndürmez Function değer döndürmek zorundadır. Programlaması ve öğrenilmesi kolaydır.

C dili 1970'li yılların başında AT&T Bell laboratuvarlarında Dennis M. Ritchie tarafından yazılmıştır. Kendinden önceki B dili üzerinde kurulu bir yapı oluşturmasından dolayı C olarak isimlendirilmiştir. C dili görünüş olarak Pascal Basic gibi yüksek seviyeli bir dil olarak görünürken temelde işlevler düşük seviyeli -makine diline yakın olan- Assembler'a çok yakındır. Ayrıca C programları diğer dillere göre daha hızlı çalışır C dili diğer dillere göre komut kütüphaneler bakımından daha zengindir. Yalnız C dilinde kontrol mekanizmaları kaldırılmıştır (Bundan dolayı hızlıdır). Yazılan programın çalışması esnasında oluşan hatalarda program durdurulmaz. C'de "Hatalar programcı tarafından bilerek yapıldı" felsefesi geçerlidir. Bundan dolayı programcı gerekli yerlerde hata kontrollerini kendisi yapmalıdır.

C++ dili ise 1980'lerin başında AT&T Bell laboratuvarlarında Bjorne Stroustrup tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. 1985 yılında kullanıma sunulmuştur. C++ küçük detaylar dışında C'yi tamamen kapsayan daha iyi bir C olarak tasarlanmıştır. C'den C++'ye geçerken "++" eklenmesinin sebebi bu operatörün bu dilde bir arttır anlamına gelmesidir. Yani C++ C nini bir arttırılmışıdır. Bugün pek çok C++ derleyicisi mevcuttur. C++ derleyicileri aynı zamanda C programlarını da derlerler. C++ dili tam olarak 1997 yılının Kasım ayında ISO ve ANSI tarafından standartlaştırılmıştır. C++ hakkında internette çok fazla bilgi ve doküman bulmak mümkündür. C++ hali hazırda en güçlü dillerden biridir ve birçok işletim sisteminin C++ ile yazıldığını söylenebilir.

1999 yılında Microsoft tarafından geliştirilen C# (C Sharp) C tabanı üzerinden geliştirilen C++ Java ve Visual Basic' ten bazı özellikler almış olan nesne tabanlı bir programlama dilidir. Microsoft' un iddiasına göre C#; C++' ın gücüne ve zenginliğine Visual Basic' in de üretkenliğine sahiptir. C# temelde Windows tabanlı sistemlerin geliştirilmesi için tasarlandığı için C# nesne modelleri Microsoft' un COM ve DCOM nesne biçimlerine direkt olarak uyum sağlar. Halen geliştirilmekte olan birçok uygulama derleyicisi bulunmaktadır.

Java Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış gerçek nesneye yönelik platformdan bağımsız yüksek performanslı çok işlevli yüksek seviye interpreted (adım adım işletilen) bir dildir. Java ilk çıktığında daha çok küçük cihazlarda kullanılmak için tasarlanmış ortak bir platform dili olarak düşünülmüştür. Ancak platform bağımsızlığı özelliğinden dolayı C ve C++'tan çok daha üstün ve güvenli bir yazılım geliştirme ve işletme ortamı sunar. Hemen her yerde kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda özellikle kurumsal alanda ve mobil cihazlarda son derece popüler olan Java özellikle J2SE 1.4 ve gelecek 1.5 sürümü ile masaüstünde de gücünü arttırmayı hedeflemektedir. Java'nin ilk sürümü olan Java 1.0 (1995) Java Platform 1 olarak adlandırılmıştır ve tasarlama amaçına uygun olarak küçük boyutlu ve kısıtlı özelliklere sahiptir. Daha sonra platformun gücü gözlenmiş ve tasarımında büyük değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Bu büyük değişikliklerden dolayı geliştirilen yeni platforma Java Platform 2 adı verilmiştir ama versiyon numarası 2 yapılmadı 1.2 olarak devam etti. 2004 sonbaharında çıkan Java 1.5 geçen 1.2 1.3 ve 1.4 sürümlerinin ardından en çok gelişme ve değişikliği barındıran sürüm olmuştur.

Java normalde grafik ortamında programlama yapmak için araç içermez. Programı derleme ve çalıştırma işlemleri metin ortamında yapılır. Fakat Java için grafik programlama ortamı sağlayan birçok araç vardır. Bunlardan birisi NetBeans'dır. NetBeans java ile aynı internet sayfasında bulunan ücretsiz bir java grafik programlama aracıdır.