Bir eylül hüznü taşırım yüreğimde
Gözlerimde bir ayrılığın buğusu
Ellerim soğumamış.
Bir başka elin izlerini taşıyor hâlâ
Ve yüreğim...
Her gece can kesiği yaralar kanatır
Sonsuzluğa uzanan hayallerim siyaha boyanır
Bir intihar mektubudur bu satırlar.
Bir tükenmişliğin özetidir.
Ve her giden katilidir geride bıraktığının.
Faili meçhul bir cinayettir her ayrılık
Kalanın figürangidenin başrol oynadığı bir tiyatrodur.