Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Üzerine Bir Yorum  ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ ÜZERİNE BİR YORUM


  Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Nutkunun son metni olan Gençliğe Hitabesi bütün Türk Gençlerinin beynine kazıması gereken bir hitabe olup içinde birçok anlamı barındırmaktadır.

  Atatürk; eserinin sonunda ortaya koyduğu uzun ve teferruatlı nutkun geçmişe karışmış bir devrin hikayesi olduğunu belirtiyor. Ulaşılan sonucun asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve aziz vatanımızın her köşesini sulayan kanların bedeli olduğunu ifade ediyor. Bu sonucu gençliğe emanet ettiğini söyledikten sonra Gençliğe Hitabe adını verdimiz tarihi konuşmasını yaparak büyük nutkunu bitiriyor.

  Gençliğe Hitabe Nutuk’ta anlatılanların özetlenip bir sonuca varılması ile oluşmuş öğüt niteliğinde çok önemli bir beyandır. İçeriği incelendiğinde Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü dehasıyla birleştirdiği bir hitap olduğu ortaya çıkacaktır. Gençliğe Hitabenin her cümlesi başlı başına ayrı bir güçlü mana içermektedir. Gençliğe Hitabeyi yorumlayacak olursak; ilk cümlesiyle büyük Atatürk Türk Gençliğinin ilk sorumluluğunun bağımsızlığımızı ve cumhuriyetimizi sonsuza dek korumak ve savunmak olduğunu vurgulamaktadır. Bu gerçekten de en doğru ve keskin ifadelerden birisidir. Türk Milleti geçmişten bugüne kadar daima hür ve bağımsız olarak yaşamıştır. Bundan sonra da yaşayabilmesi sahip olduğu bu değerleri korumasıyla mümkün olacaktır. Büyük önder Mustafa Kemal’in; "Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir." sözü de Türk milletinin yüce bir ferdi olan Atatürk’ümüzün bu hürriyet mevzusunu ne kadar içselleştirdiğinin bir göstergesidir. Aynı şekilde bağımsızlığımızın somutlaşmış bir ifadesi şekillenmiş hali olan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve savunmak da bağımsızlığımızı savunmakla eşdeğer tutulmalıdır. Bizim geçmişimizin bugünümüzün ve geleceğimizin temeli bu anlayıştır. Türk Milletinin en büyük serveti olan bağımsızlığına ve cumhuriyetine tarihte olduğu gibi bugün de kastedecek iç veya dış düşmanlar vardır daha da çıkacaktır. Türk Milleti’ni ortadan kaldırmak isteyen hainlerin de bizim en önemli hazinemiz olan bağımsızlık ve cumhuriyetimize göz dikmesi doğal bir sonuç olarak düşünülmelidir. Peki Türk Milletinin genç evlatları varlığımızı böylesine ciddiyetle tehdit eden iç ve dış düşmanlar karşısında ne yapmalıdır? Elbette ki Milli Mücadele döneminde olduğu gibi bulunduğumuz koşulları hiç dikkate almadan ne olursa olsun bu en önemli hazinemizi korumalı ve korumak için de ne gerekiyorsa kayıtsız şartsız yerine getirmeliyiz. Gençliğe Hitabede Büyük Atatürk'ün de vurguladığı gibi bizim hürriyetimize ve cumhuriyetimize kastedecek olan düşmanlar bütün dünyada eşi ve benzeri olmayan bir galibiyetin temsilcisi olabilirler. Yurdumuzun en önemli kurumlarına yuvalanabilirler ordumuzu donanmamızı etkisiz hale getirebilirler. Hatta memleketimizin her bir yanını fiilen işgal edebilirler. Gerçekten de şöyle bir düşünüldüğünde ülkemizin gittiği süreç bu süreçtir. Vatanımızın en önemli kaleleri olarak bildiğimiz birimlere kurumlara dış güçler kancayı atmış vaziyettedir. Ülkemizde yaşanan olaylar ve yıkımlar bunu göstermektedir.Değerli aydınlarımız ve vatansever devlet görevlilerimiz hep bu noktaya dikkat çekmektedir.Vatanın en sağlam ve en güvenilir unsurları bile Türkiye’mizin aleyhine işleyecek şekilde emperyalist güçlerce yönlendirilmeye çabalanmaktadır. İrticacılar bölücüler aynı emperyalist gücün maşası haline getirilip kullanılmaktadırlar. Sözde demokrasi eşitlik hürriyet satanlar da yine sözde karşı oldukları güçlerin himayesine girmiş vaziyettedirler. Tarihsel süreçte önümüze çıkan kızıl ve yeşil tehlikeleri önümüze süren güçler Türk devletinin düşmanlarıdır. Bu yeşil ve kızıl tehlikelerin ve önümüze çıkarılacak olan diğer tehlikelerin yurdumuzdaki taşeronları da kişisel bir bağları olmasa dahi bu hainlerin bir nevi uzantısıdırlar. Nasıl ki Türk Milleti geçmişte Şeyh Sait’lerle Delibaş’larla Çerkez Ethem’lerle uğraşmak zorunda kalmıştır; bugün de dışarıdaki düşmanlara dahi milli bir duruş sergileyemeyen devlet içerdeki işbirlikçiler de kullanılarak zayıf düşürülmeye çalışılmaktadır. Artık Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığını anlamamız gerekmektedir.

  Mustafa Kemal Atatürk'ün bu hitabının en can alıcı noktası; aziz vatanımızın her köşesinin düşman eline geçmesinden daha acıklı ve vahim olarak; memleketi yönetenlerin(iktidar sahipleri) ihtiyatsızlık sapkınlık ve hatta vatana ihanet içinde bulunabileceğine işaret etmesidir. Nitekim Samsun’a çıktığı günkü durum aynen bu vaziyettedir. Sonraki safhalarda İzmir’in işgali dahi hükümetçe görmezden gelinecektir. Bu durum gerçekten de Türk Milletinin başına gelebilecek en büyük tehlikelerden birisi olarak görülmeli ve halkımız(özellikle milli şuuru olan gençliğimiz) ona göre hareket etmelidir. İktidar sahiplerinin demokrasi veya insan hakları adına yapacağı vatanın vazgeçilmez değerlerini sarsma çabalarına hangi durumda olursa olsun karşı çıkılmalı ve böyle bir iktidarın ülkemizi yönetmesine izin verilmemelidir. Yolsuzluklarla sorumsuzluklarla hareket edenlere milletimiz gereken cevabı vermeli bu türde olabilecek iktidarlara karşı daima tetikte ve uyanık olmalıdır. Aksi taktirde; böyle bir gücün ülkemizi çok kötü fakirlik ve bitkinlik durumuna getirmesi Ata’mızın da belirttiği gibi olası bir durumdur.Bilmeliyiz ki; tarihtarihten ders almayanlar için tekerrürden ibarettir. Bu yüzdendir ki Atatürk yaşadıklarını anlatırken bir taraftan da bunların tekrar yaşanacağını ima ederek biz gençleri uyarmaktadır. Eğer tekerrürden ibaret olan tarih bize bu durumu tekrar yaşatacak olursa Türk genci; içinde bulunduğu durumun imkan ve şartlarını gözetmeksizin sorumluluğu ve inisiyatifi üstlenecektir. Bunun için ihtiyacı olan gücü damarlarındaki asil kanda bulabileceği bizzat ulu önderi tarafından ifade edilmektedir. Çünkü bu bağımsızlık bu topraklar Türk gencinin damarlarında akan kahraman ecdadının kanları ile kazanılmıştır. Bu kanın sahipleri tarihin en eski medeniyetlerini kurmuş yıllarca dünyaya hükmetmiş düzen vermiş gittiği yerlere adalet hoşgörü götürmüş ve zalimlere karşı en büyük zaferleri kazanmış kimselerdir yani Türk Milletidir. Türk Milleti için bağımsızlık bir ölüm-kalım meselesidir. Bu her zaman böyle olmuştur ve dünya durdukça da böyle olacaktır. Memleketinin ve milletinin sefalet durumuna düştüğünü gören bir Türk Genci; Mete Han’ları Attila’ları Kürşad’ları Alparslan’ları Fatih’leri ve Mustafa Kemal’leri hatırlayacaktır. Milletinin büyüklüğünün izlerini kanında bulacak ve milletini hak ettiği noktaya taşımak için hiçbir şeyden çekinmeyecektir. Atalarımızın genç-yaşlı kadın-erkek demeden o azmiyle yedi düvele emperyalizme zalimlere karşı verdiği o büyük mücadeleyi o Kurtuluş Savaşı’mızı o Kuvvay-ı Milliye’cileri ve Ulu Önderi ruhunda benliğinde hissettikçe; vatanını ve bağımsızlığını savunmaya kendini mecbur hissedecektir.Bu ülkeyi seviyorum diyen kimseler vatan hainleri kadar çalışmazlarsa sonumuz tabii ki hüsran olacaktır.(Ermeni lobilerinin durumlarını kıyaslayınız.)

  Türk Milletinin her ferdi Ata’mızın büyük Nutuk’unu ve de bu nutkunun en önemli varışını yani Gençliğe Hitabesini çok iyi özümsemelidir. Çünkü bu hitabe gelişigüzel bir hitabe değildir. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük liderinin Türk Gençliğine vasiyeti niteliğindedir. Ve unutulmamalıdır ki burada anlatılanların benzerlerini Türk Milleti tarihinin farklı dönemlerinde hep yaşamıştır. Her şeyden önce bağımsızlık bilinciyle bugüne kadar var olmuştur. Yarın da var olması bu hitabenin anlamını bilmekle kavramakla yakından ilişkili olacaktır. Bunları bilmek Türk gencine asla yetmez bunları idrak etmesi lazımdır. Bizim bu hitabedeki şuuru ve bilinci özümsememiz yalnızca Ulu Önderin vasiyeti değil aynı zamanda çocuklarımıza ve geleceğimize bırakacağımız miras olmalıdır. Türk Milletinin asil bir evladı olmak bunu gerektirir.

  ‘’Sahipsiz vatanın batması haktır biz sahip çıkarsak bu vatan batmayacaktır.’’


  Tanrı Türk’ü korusun..

  Sürmenaj and Sükut like this.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ‘’Sahipsiz vatanın batması haktır biz sahip çıkarsak bu vatan batmayacaktır.’’


  Tanrı Türk’ü korusun..


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Harika bir yazıydı. Teşekkürler.
  ATSIZ, Bunu Beğendi.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Sükut Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Harika bir yazıydı. Teşekkürler.
  Rica ederim.Maksadımız Türklüğün muzafferiyetidir..
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş