F azla kaptırmamak gerek kendimizi
O lumsuz olabilir bazen sonu
R ahat bir hayat içinsağlam adım at
U mmadığın taş baş yarar derler
M etin olherşeyin çaresi vardır elbet
H erkes birgün ölecekbaki olan yok
A ma sonu güzel olsun diyorsan şayet
N erde duracağını bilmen gerek
E n son durak musallah taşı unutma
N e kadar hızlı yaşasandaduracaksın orada
E n nihayetinde sende öleceksin
T amamen sana bağlı sonuolumlu mu olumsuz mu karar ver ...

'' Sallamasyon oluyor amane demişler olduğu kadarolmadığı kader .... Saygılarımla ... ''