S ürgün etseler beni buralardan
E n güzel yıllarımı silseler hayatımdan
N e olur vazgeç deseler ondan
İ nan sevgilim vazgeçmem senden

S eni sevmiyorsende sevme deseler
E llerimi bağlayıp kurşuna dizseler
V azgeç artık unut deseler
İ nan sevgilim vazgeçmem senden
Y alnızktan öleceğimi bilsem
O nsuz dünyanın ne anlamı var der;
R unuhumu sana kenetler
U mursamadan kimseyi
M ahşere kadar vazgeçmem senden . . .

ve;
bir zamanlar bizde çocuktuk
o zamanlardan başlamıştı sanada yazmayada olan aşkım
ya ismine uydurmak isterdim şiirleri
ya hayatınayada hayatıma . . . Özledim O Günleri NERDESİN