Hayat lirik bir ırmak..
Ancak manada sezilen..
*
Rana maksuddile perçem..
Hali yormak göz yaşında
Bilebilmek bil harında..
kaybı ayantözü her yan
Eylesem bir fakr-i goncaG.K.(EfSuNkaR-MaiAlmila)