Göklerin bin tufanı bin bir gizem saklarken
hangi kelimede yankılanır cismimiz..
Cismimize mana katan ismimiz mi?
Suallerin sembollerin kimliksizliğini taşıyorsa insan ruhu
Ne önemi var kat be kat cisim olmanın..?
Ruh öyle bir perde ardında gizlidir ki ancak kendine yolculukta
Bazen su olup akarbaharlanır
bazen heyülanın maskesinden gayrı ibret nazarı garkeder..
İnsan özünde yüzleşmeli manasıyla..
İşte o zaman maddenin sefasından öte mananın hikmetinde nefes verir..


G.K. (EfSuNkaR / MaiAlmiLa)