Sinema Nedir?


herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde bir perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işidir.

Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapıya da sinema denir. İlk film cihazına büyülü fener (lanterne magique) denmişti.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki Madde 5'e göre sinema: tespit edildiği materyale bakılmaksızın elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen sesli veya sessiz birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir.

Sinema Yedinci sanat olarak kabul edilir.


Sinemanın icadı

yıllarında denemeler yapıldı ve Göz ve beyin algıları kullanılarak zaten sinemadan fotoğrafın icadından daha önce de faydalanılıyordu. Ve sinemanın icadı 1832 ve 1834Thomas Edison'da 1840 yılında saniyede 40 nokta göstererek başarılı bir deneme yaptı. Fakat ilk bildiğimiz sinemayı icat edenler 1845 yılında 11 kg'lık sinema sektörleriyle Augustus ve Louis Lumiere Kardeşler oldu.