KPSS soruları beş alandan oluşan 120 sorudan meydana gelmektedir. 2002 yılından bu yana yapılan KPSS sayısal verileri ve adayların beyanlarını incelemiş bulunmaktayız. Buna göre adayların Türkçe ve Coğrafya sorularında pek zorlanmadıkları ve bu soruların fazla eleyici olmadığı görülmektedir. Bu soruların bir çok aday tarafından az bir çalışmayla ve genel bilgilerle cevaplanabildiği de ortadadır.

Ancak Matematik Tarih ve Vatandaşlık Bilgisi ise adayların en çok zorlandıkları alanlardır. Ayrıca bu alanların soruları adaylar tarafından en çok boş bırakılan ya da yanlış cevaplanan sorulardır. Çünkü bu alanlardan gelen sorular belli bir çalışma düzeyi ve bilgi birikimi ile cevaplanabilmektedir.

Genel olarak baktığımızda Matematik Tarih ve Vatandaşlık Bilgisi alanlarında bilgili olan adaylar Türkçe ve Coğrafya sorularını da kolaylıkla cevaplandırmakta ve yüksek puan almaktadır.

Sonuç olarak özellikle sınava kısıtlı bir zamanın kaldığı bugünlerde adayların Matematik Tarih ve Vatandaşlık Bilgisi konularına biraz daha ağırlık vermeleri yerinde olacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki matematik uzun vadede sindire sindire çalışılması gereken bir derstir. Matematik konusunda yetersiz olan adayların sınav arefesinde bu dersi güçlendirmeye çalışmaları çok da faydalı olmayabilir. Bu yüzden bu adayların Tarih ve Vatandaşlık Bilgisi konularına ağırlık vermeleri daha mantıklı olacaktır.