Genel Yetenek Sınavı Konu Başlıkları
KPSS’de Genel Yetenek Sınavı 75 soruluk bir sınavdır. Bu sınavda 37 soruluk Türkçe ve 38 soruluk Matematik testi bulunmaktadır. Matematik testinin içerisinde her yıl 3 veya 4 tane Geometri sorusu da bulunmaktadır.
KPSS’de sınava hazırlanan öğrencilerin en çok zorlandığı bölüm Matematik sorularıdır.

Türkçe (Toplam 37 Soru Geliyor)
-Sözcükte Anlam
-Cümlede Anlam
-Paragraf
-Yazım Kuralları
-Noktalama İşaretleri
-Anlatım Bozukluğu

Matematik(Toplam 34-35 Soru Geliyor)
-Sayılar(Doğal sayılar Tam sayılar Kesirli Sayılar Irasyonel Sayılar)
-Üslü Sayılar
-Köklü Sayılar
-Bölünebilme OBEB OKEK
-Sıralama Basit Eşitsizlikler Mutlak Değer
-Çarpanlara Ayırma
-Oran Orantı
-Denklem Sistemleri
-Problemler(Sayı Kesir Yaş İşçi-Havuz Yüzde Kar-Zarar Faiz Karışım Hız)
-Kümeler
-İşlem
-Permütasyon Kombinasyon Olasılık
-Grafik ve Tablo okuma

Geometri(Toplam 3-4 Soru Geliyor)
-Açılar
-Çokgenler
-Çember Daire
-Analitik Geometri
-Katı Cisimler