Genel Kültür Sınavı Konu Başlıkları
KPSS’de Genel Kültür Sınavı 75 soruluk bir sınavdır. Bu sınavda 37 soruluk Tarih 23 soruluk Coğrafya ve 15 soruluk Vatandaşlık-Anayasa-Güncel konular testi bulunmaktadır.
KPSS’de sınava hazırlanan öğrencilerin Genel Kültürde çok zorlandığı bölüm Türk-İslam-Osmanlı Kültür ve Uygarlıkları ile ilgili sorulardır.

Tarih (Toplam 37 Soru Geliyor)
-İslam Öncesi Türk Devletleri
-Türk-İslam Tarihi
-Osmanlı Tarihi
-Osmanlı Devletinin Duraklama Devri
-Osmanlı Devletinin Dağılma Dönemi
-Osmanlı Kültür ve Uygarlığı
-Kurtuluş Savaşının Hazırlık Aşaması
-Kurtuluş Savaşını Askeri Aşaması(Cepheler)
-Türk İnkılâpları ve Yeniden Yapılanma Dönemi
- II. Dünya Savaşı ve Sonrası

Türkiye Coğrafya(Toplam 23 Soru Geliyor)
-Coğrafi Konum
-Türkiye’de yeryüzü şekillerinin oluşumu
-Türkiye’nin Akarsuları
-Türkiye’nin İklimi
-Türkiye’nin Bölgeleri(Beşeri – Ekonomi – Madenler v.b.)

Vatandaşlık(Toplam 15 Soru Geliyor)
-İnsan Toplum ilişkileri ve Toplumsal Kurallar
-Devlet ve Demokrasi
-İnsan hakları ve Uluslararası kuruluşlar
-Anayasa İdare Hukuk Milli Güvenlik Ekonomi
konu dağılımları bunlar