KPSS DERS AĞIRLIKLARI:

Genel Yetenek testi :
● Türkçe 30 soru
● Matematik 30 soru olmak üzere 60 sorudan oluşmaktadır.

Genel Kültür testi :
● Tarih 30
● Coğrafya 18
● Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler 12 sorusu olmak üzere 60 sorudan oluşmaktadır.

Genel Yetenek bölümünde derslerin ağırlıkları % kaçtır?
● Türkçe %50
● Matematik % 50

Genel Kültür bölümünde derslerin ağırlıkları % kaçtır?
● Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%40)
● Türkiye Coğrafyası (%30)
● Temel Yurttaşlık Bilgisi (%15)
● Türk Kültür ve Medeniyetleri (%10)
● Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Güncel Sosyo- Ekonomik Konular (%5)