KPSS Tarih dersinin içeriği ve ders çalışma yöntemleri...

Okumaktan sıkılmayan geçmişi merak eden ve günümüzdeki gelişmelerle geçmişi özdeşleştirmekten hoşlanan öğrenciler tarih konularını kolayca öğrenebilmektedirler.

Tarih kolay öğrenildiği gibi kolayca da unutulabilmektedir. Çünkü yüzlerce bilgiyi (neden - sonuç - anlaşma maddesi gibi) akılda tutmak gerekiyor. Atalarımız "Okumadan âlim yazmadan katip olunmaz." demişler. Tarih dersine çalışırken konuları anlayarak okumalı bir yandan da küçük küçük notlar alınmalıdır. Dersi öğretmen anlatırken iyi dinlemeli anlaşılmayan yerler sorulmalıdır. Not tutma da ihmal edilmemelidir. Daha sonra bu notlar gözden geçirilerek konu tekrar edilmelidir. Bilgilerinizi kontrol etmek sağlamlaştırmak ve konulara dair yorum gücünüzü artırmak için bulabildiğiniz kadar soru çözmelisiniz. Bol soru çözme soru çözme hızınızı artıracağı gibi bilgi eksikliklerinizin görülmesini de sağlayacaktır. Konularla ilgili temel bilgiler çok iyi bilinmelidir. Önemli olayların nedenleri ve sonuçları önemli olaylar arasındaki etkileşim günümüze kadar devam eden etkileri öğrenilmelidir.

Tarih konularıyla ilgili temel kavramlar ve terimler çok iyi bilinmelidir: Merkezi otorite siyasi birlik feodalite rönesans manda ve himaye gibi. Temel bilgiler ve kavramlar arasında bağlantılar kurulmalıdır. Örneğin Haçlı Seferlerinin sonuçlarıyla Avrupa'daki siyasal sosyal ekonomik ve bilimsel gelişmeler arasındaki etkileşimin bilinmesi gibi.

Tarih olayları arasındaki benzerlikler ortak noktalar bilinmelidir. Örneğin ekonomik çıkarların devletler arasında savaşa neden olması. Milliyetçilik akımının etkisiyle bağımsızlıklarını kazanmak isteyen ulusların imparatorluklara isyan etmesi veya ham madde ve pazar rekabetinin sanayileşmiş ülkeler arasında anlaşmazlıklara neden olması gibi. Buna din unsuru egemen olma duygusu toprak kazanma isteği de örnek olarak gösterilebilir. Geçmiş yıllarda çıkan KPSS soruları çözülmelidir. Konular halledildikten sonra bolca test çözülmelidir.