Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları yerde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu özür durumundan yer değiştirme isteğin* de bulunabilmesi için eşinin'atanmak istediği yerde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı olarak çalıştığım belgelendirmesi gerekmektedir. Yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler "Yer Değiştirme Formu" üe birlikte ilgili yönetmelikte belirtilen belgeleri ekleyerek görev yaptıkları okul yönetimlerine başvurabilirler.