Her insan korumak ister menfaatini
Yalnız kimi bu yolda kurban verir asaletini
Kimi ise lekelendirir iffetini...

'Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez' bilinçaltı
'Köprüyü geçinceye dek ayıya dayı' edebiyatı
Göz kamaştırır iktidarın saltanatı
Herkes olsun ister malı mülkü ve yatı
Öyleyse eğil eğilebildiğin kadar öp eteği karart suratı...

Yalan dünyada kim kime ne vermiş meccanen
Düşmesi kolaydır menfaat ile gelinen yerden
Eser kalmamış izzet-i nefisten
Artık dik duramaz olmuş sık sık eğilmekten...

Kul köle olsaydın Yaratana
Boyun bükmezdin ona buna
Karşılıksız veren varsa sana
O da Rabtir inanana...
Ömer Fazıl