Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar
Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar
Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı
Görmezler ufuklarda şafak söktügü anı...
Gördükleri rü'ya ezeli bahçedir aşka;
Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka.
Bülbülden o eğlencede feryad işitilmez;
Gül solmayı; mehtab azalıp gitmeyi bilmez...
Gök kubbesi her lahza bütün gözlere mavi...
Zenginler o cennette fakirlerle müsavi;
Sevdaları hülyalı havuzlarda serinler
Sonsuz gibi bir fıskiye ahengini dinler.

Bir ruh o derin bahçede bir defa yaşarsa
Boynunda O'nun kolları koynunda O varsa
Dalmışsa O'nun saçlarının rayihasiyle
Sevmekteki efsunu duyar her nefesiyle.
Yıldızları boydan boya doğmuş gibi varlık
Bir mucize halinde o gözlerdendir artık.

Kanmaz en uzun buseye öptükçe susuzdur
Zira susatan zevk o dudaklardaki tuzdur.
İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır o tuzdan...
Bir sır gibidir azçok ilah olduğumuzdan.
Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler.
Bir gün nereden hangi tesadüfle gelirler?
Aşk onları sevkettiği günlerde kaderden
Rüzgar gibi bir şevk alır oldukları yerden.
Geldikleri yol ömrün ışıktan yoludur o!
Alemde bir akşam ne semavi koşudur o!
Dört atlı o gerdüne gelirken dolu dizgin
Sevmiş iki ruh ufku görürler daha engin
Simaları her lahza parıldar bu zaferle;
Gök her tarafından donanır meş'alerle!

Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar
Varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar
Dünyayı unutmuş bulunurken o sularda
-Zalim saat ihmal edilen vakti çalar da-
Bir an uyanırlarsa leziz uykulardan
Baştanbaşa her yer kesilir kapkara zindan...
Bir faciadır böyle bir alemde uyanmak...
Günden güne hicranla bunalmış gibi yanmak...
Ey tali! Ölümden ne beterdir bu karanlık!
Ey aşk! O gönüller sana mal oldular artık!
Ey vuslat! O aşıkları efsununa ram et!
Ey tatlı ve ulvi gece! Yıllarca devam et!