İçimde parçalanmış cam kırıkları.
Canımı yakar konuştukları
Aklım hala o dediğin son cümLede kaLdı...

Şimdi beni hangi yanımdan susacaksın?
Sessizlikte bir dildir..
Çoğul susulur
Pusulur..
Şimdi beni hangi yanımdan kusacaksın..

Gökkuşğı' k aık
SLdu kLri
Hkz gii
Hş bii
Şidi bık bei baa
KbLduğu LızLığı...

Anlattıkça üşüyor anlattıkça ısınıyor yüreğim
Bugün sardunyalarım da açmadı Belki de küskün renklere
Ellerimde günah gibi yaşayamadıklarım Sensiz soluyorum anlayacağın
" Mavi mavi ölüyorum "

# zîî Şyr uuu ktıyø.. T îyîşîyør k bîr htı spıyø! uu ¢øk yı ka akıyø uu.. usu tık bîtsî tık .. G¢sî Bu y Yøuu y kt!

Sdece susu susu ve gülüsedi!
Gülüsedi ve susu içideki çocuğ!
üeği kn ğlken de gülüsedi
Gülüsedi cıl
Gülüsedi!