Kırık bir aynaya sırrımı döktÜm
Kırık bir aynaya sırrımı döktÜm
Halimi görecek GöZLER aradım!
Feleğe bir anda boynumu bÜktÜm
GönlÜmÜ derecek SöZLER aradım!
Namert kapısından girdiğim o gÜn
DÜşler kabus olduhayal kördÜğÜm
Başımı yastığa yasladığım gÜn
GönlÜme girecek KöZLER aradım!
Mazideki gÜnler geldi aklıma
Kimler misafirdi gönÜl tahtıma
Aynada kendime her baktığımda
YÜzÜmde silecek İZLER aradım!
Aynaya baktıkça içim burkuldu
Konuşmak istedimdilim tutuldu
İçimden ansızın bir off kurtuldu
Başımı koyacak DİZLER aradım!
Yıkılan yÜreğim ÜzgÜn bakıyor
Sitemli sözlerim kalpten akıyor
Yazdığım bu şiir bak anlatıyor
YÜzÜme bakacak YÜZLER aradım!
YÜzÜme bakacak YÜZLER aradım..!