ZamansIz gözlerini ufka dikiŞin var ya
Beni benden ediŞin
Hesap vermeden
Sormadan
Söylemeden seviGİNin
BuĞulu gözlerinde
BakIŞlarIn beni bIrAKIR gider ya
Sadece
Sadece sen yokken kendime geliŞim
UmulmadIk bir yerinde hayatIn
CiĞerlerini söküp atarcasIna
Kalbindekileri haYkIracakmIŞ gibi
KarŞImda duruŞun
Ve bir kelime bile etmeden
Çekip gidiŞin
Ve susuŞun var ya...

ŞakaĞIma dayanmIŞ bir namlunun
TetiĞini çekmeyiŞİN

Oluk oluk cana hayat veren kanI
Şahdamarda kesiŞin
Ve beni benden ediŞin
En yaŞanacak zamanInda
yaŞanmamIŞlarIn
Çekip gidiŞin
Ve aŞktan ölürken dahi
Sevmiyorum deyiŞİN

Ve günahsIz gidiŞin
Beni günaha sokar ya...