Yürek Aşk’ın Kalesi gibidir…

Sevda ise surları…surlar yok edilince yıkılır kaleler.
Kuvvetli olmalı yürek çeperinin duygu denilen askerleri

Yeterli donanımı varsa …dışarıdan gelen hiç bir güç fethedemez onu
Düşman kendi saflarında…gözyaşı denizlerinde boşa kürek çekip kudurur


Sağlam olmalıdır…Aşk’ın Kalesi…

Tıpkı insanların kişilikleri gibi.

O yüzdendir…Kaleler yüz yıllar boyu
Görkemiyle..sağlamlığıyla..ve heybetiyle durur.
Unutulmamalı ki..değişmeyen tek bir gerçek vardır

Her Kale kendi içinden vururlur…


El-keyf.