Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam
Uykudan uyandırsam seni:
Ki daha sisler kalkmamıştır Haliçten.
Vapur düdükleri ötmededir.
Etraf alacakaranlık
prü açıktır henüz.
Bir gün sabah sabah kapıyı çalsam

Yolculuğum uzun sürmüş oldukça
Gece demir köprülerden geçmiştir tren.
Dağ başında beş on haneli köyler
Telgraf direkleri yollar boyunca
Koşuşup durmuş bizle beraber.

Şarkılar söylemişim pencereden
Uyanıp uyanıp yine dalmışım.
Biletim üçüncü mevki
Fakirlik hali.
Lületaşından gerdanlığa gücüm yetmemiş
Sana Sapancadan bir sepet elma almışım

Ver elini Haydarpaşa demişiz
Vapur rıhtımdadır pırıl pırıl
Hava hafiften soğuk
Deniz katran ve balık kokulu
prüden kayıkla geçmişim karşıya
Bir nefeste çıkmışım bizim yokuşu.

Bir gün sabah sabah kapıyı vursam
-Kim o ? dersin uykulu sesinle içerden.
Saçların dağınıktır mahmursundur.
Kimbilir ne güzel görünürsün sevgilim
Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam
Uykudan uyandırsam seni
Ki daha sisler kalkmamıştır Haliçten.
Fabrika düdükleri ötmededir.

Bir Gün Sabah Sabah - Turgut Uyar.