İnkisar

M. Fethullah Gülen
Söyle ey dost! Sitemkâr hâlin nedir?
Her biri şikâyet makâlin nedir?
Küskünsün bilmem ki melâlin nedir?
Bir anlasam gizli âmâlin nedir?

Hani sözün Hakk için söylemiştin;
Neyledinse O’nunçün eylemiştin;
Rûhun ile Cennet’i peylemiştin;
Ne bu öfke şimdi celâlin nedir?

Hizmet deyip hak deyip koştu isen
Kanli-dere sarp-yokuş aşti isen
Önce ham idin şimdi pişti isen
Öyleyse bir göster kemâlin nedir?

Düşüncen milletse nazlanmak kimden?
Hasbîlik der isen şikâyet neden?
Bekledigini beklerlerse senden
Verebilir misin mecâlin nedir?